Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och räknesätt - pedagogisk planering i matematik

Skapad 2019-07-29 16:32 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under några veckor kommer vi att arbeta med kapitel 1 i matteboken. Kapitlet handlar tid och räknesätt. Vi kommer bland annat att stöta på begrepp som har med tid att göra: år, månader, veckor, dygn, timmar, minuter och sekunder.

Innehåll

 

Tid och räknesätt

Pedagogisk planering i matematik

Under några veckor kommer vi att arbeta med kapitel 1 i matteboken. Kapitlet handlar tid och räknesätt. Vi kommer bland annat att stöta på begrepp som har med tid att göra: år, månader, veckor, dygn, timmar, minuter och sekunder.

 Vi kommer att lära oss mer om hur man omvandlar mellan timmar, minuter och sekunder, hur man läser av klockan, hur man beräknar tidsskillnader och hur man uppskattar tid. Vi ska också arbeta med almanackan, datum och hur året kan delas upp. I slutet av området ska vi repetera hur man multiplicerar stora tal med varandra och vilka metoder man kan använda då.

 Vi ska både arbeta med uppgifter i matteboken, genomgångar, praktiska övningar, problemlösningar och diskussionsuppgifter.

 

 Konkreta mål

 •          Kunna förklara begrepp som har med tid och datum att göra. Du kan förklara begreppen på olika sätt: bland annat genom bild, text och exempel.
 •          Kunna jämföra begrepp som har med tid och datum att göra – vilka likheter och skillnader finns?
 •          Kunna välja och använda metoder som fungerar vid multiplikation av stora tal.

 

Bedömning

Bedömning kommer att vara ett prov i två delar:

·         Begrepp: Du kommer att få förklara och jämföra begrepp som har med tid och datum att göra.

·         Metod: Uppgifter som innehåller multiplikation med stora tal. Du får visa att du kan välja och använda metoder för att lösa uppgifterna.

 

Vi kommer att träna på liknande uppgifter tillsammans i klassen så att alla är väl förberedda. Provet gör du sedan själv.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: