Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Värdegrundsveckor, bild

Skapad 2019-07-31 10:15 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 4 Bild
Under de första två veckorna på terminen kommer vi att arbeta med värdegrunden på fritidshemmet. Bl.a. kommer eleverna kunna välja att arbeta med bild och skapa ett gemensamt konstverk.

Innehåll

1. Planering utifrån syfte

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Dessutom ska undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elevermed annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar attkunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

2. Undervisningens planering utifrån centralt innehåll

Under fyra tillfällen kan eleverna välja att göra ett gemensamt konstverk bestående av ett stort pussel. Varje elev kommer att få en pusselbit att skissa en bild på. Sedan färglägga med tusch eller träpennor, därefter klippa ut och limma ihop med de andra pusselbitarna på ett stort papper. Konstverket kommer sedan att sättas upp i hallen.

3. Genomföra, tidsåtgång

4 tillfällen á ca 50 minuter. Eleverna väljer själva om de vill komma en gång eller flera.

4. Följa upp resultat

Varje tillfälle avslutas med en sammanfattning av vad vi gjort och att eleverna får göra tumme upp, ner eller mittemellan. 

5. Analys

Efter avslutat tema gör vi en gemensam utvärdering med eleverna. På nästföljande fritidsmöte utvärderar personalen temat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: