Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem. Språk och kommunikation

Skapad 2019-07-31 10:44 i Nåntunaskolan Uppsala
Fritidshem. Språk och kommunikation
Grundskola F – 3 Samhällskunskap
Eleverna erbjuds fördjupande arbete om bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema: Kommunikation

 

 

1. Konkretisering av syfte


Vi befinner oss ständigt i en kommunikationsprocess där vi sänder ut olika former av budskap till människor som avkodar och tar emot dessa. Arbetet ska syfta till att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt få förståelse för vikten av att vara tydlig i sin kommunikation. Eleverna ska samtala om och möta äldre former av kommunikation såväl som dagens digitala kommunikationsformer.

 
Eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

 

2. Undervisningens innehåll

 

 • Samtalsgrupper:

  -kroppsspråk

  -ansiktsuttryck bl.a.
  -Förkortningar, vad står dessa för?

 

 

 

 

 

3. Bedömningsuppgifter

Vi gör en gemensam utvärdering efter temaperiodens slut.

 • Vad har fungerat bra?
 • Vad kunde ha gjorts bättre?
 • Hur kan vi utveckla arbetet?

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: