Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Pärlor

Skapad 2019-07-31 11:14 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 5 Bild
Träna motorik och skapande med hjälp av pärlplattor. Gruppen är löpande över läsåret med en timme per gång.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelseoch skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

2. Undervisningens innehåll 

Vid varje tillfälle så finns det ett eller flera angivna teman med visningsexemplar och bildinstruktioner som eleverna har till sin hjälp. Eleverna uppmuntras till att "tolka" visningsexemplaren och utveckla sina pärlplattor utifrån sitt eget huvud.

Tidsåtgången kommer variera, vissa pärlplattor blir klara vid ett tillfälle medan andra behöver flera gånger för att bli klara, de som ej blir klara sparas med namn i hyllan för pågående pärlplattor.

3. Bedömningsuppgifter

En enklare enkät som eleverna fyller i efter städningen görs efter varje gång. Där eleverna får svara på vad som gått bra, mindre bra och hur de upplever hur gruppen varit (arbetsro). Elever som upplever att de inte får det att fungera får extra hjälp, dels av pedagog men även av skolkamrater.

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

5. Skapa inlämningsuppgifter och koppla grön matris.

6. Klistra även  in syfte och centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: