👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-07-31 13:29 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Drack dinosaurierna verkligen samma vatten som vi? Kan vatten se ut på olika sätt? Hur gör man smutsigt vatten rent? Vad har en vattenmolekyl och Musse Pigg gemensamt?

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska kunna berätta om vattnets olika former och ge exempel på när man kan träffa på dessa former.

Du ska kunna ge exempel på sådant som flyter och sådant som sjunker i vatten.

Du ska kunna berätta om vattnets kretslopp med hjälp av text och bilder.

Du ska kunna separera lösningar och blandningar med enkla metoder.

Du ska känna till hur människor smutsar ner haven och vad man kan göra för att haven ska bli renare

Du ska kunna samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om vatten.

Du ska utifrån tydliga instruktioner kunna göra enkla undersökningar om vatten.

Du ska kunna jämföra dina resultat med andras.

Du ska kunna  dokumentera dina undersökningar.

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om vatten, läsa texter och titta på filmer.

Vi kommer att jobba i par och i grupper för att på olika sätt bearbeta det vi har lärt oss.

Vi kommer att göra olika undersökningar  och dokumentera dessa.

 

 

Vi kommer att bedöma om

 du känner till vattnets olika former och var man kan se dem i vardagen.

 du kan visa vattnets kretslopp med bild och text.

 du vet skillnaden på en blandning och en lösning och hur man kan separera dessa.

 du kan använda begrepp som: kondensera, avdunsta, stelna, kretslopp, atomer, molekyler, is, gas och flytande.

 du med hjälp av instruktioner kan göra undersökningar och dokumentera dem på ett enkelt sätt.

 du kan ge exempel på någon berättelse eller någon bild som handlar om vatten.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3