Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lingon och Blåbär Aug och Sep 2019

Skapad 2019-08-05 06:24 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Hur ska uppstarten på höstterminen vara då vi ska välkomna gamla och nya barn och vårdnadshavare till Lingon och Blåbär? Hur ska alla bli trygga och delaktiga och känna tillhörighet?

Innehåll

Innehåll

En ny termin med gamla och nya barn och vårdnadshavare som skall introduceras till förskolans värld. Alla ska lära känna varandra, våra rutiner, vårt förhållningssätt, miljön och hur vi är mot varandra. Vi skall lägga grunden till lärandet och en god självkänsla hos barnet. Förskolan skall var trygg, rolig, utmanande och lärorik, där leken har en central plats. Vårdnadshavare skall känna sig delaktiga och kunna vara med och påverka barnets utveckling. 

 

1. MÅLOMRÅDE

Generativ fråga: Hur vet vi att alla barn och vårdnadshavare känner sig sedda? Hur vet vi att vårdnadshavare känner sig delaktiga?

Vårt  mål är att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga hos oss. Alla skall känna en tillhörighet och våga vara sig själva. Vi ska lära känna varandra och komma in i de dagliga rutinerna. Det ska vara en lugn och skön inskolning för de nya barnen och en mjukstart för de gamla så att barnen blir trygga och tycker att det är kul på förskolan. Vi vill skapa en god relation med vårdnadshavare.                                                                                                      

 

Mål ur Lpfö 18:

NORMER OCH VÄRDEN:

Arbetslaget ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

FÖRSKOLA OCH HEM: 

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet.

Barnens intressen, initiativ, behov, förståelse och förmågor:

Barn och vårdnadshavare skall få en bra introduktion till förskolan.                       Barnen ska lära sig vara på förskola utan vårdnadshavare.                                 Barnens nyfikenhet ska väckas och vi skall utmana dem till nya erfarenheter. Vår undervisning ska utgå från barnens intresse och ska formas av att våran omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.  Vi ska erbjuda barnen en dag som innehåller både aktiviteter och vila samt en lugn, inspirerande och tillgänglig miljö. Begrepp: Lära sig att säga ”Hej” utifrån sin förmåga .

Arbetslagets förhållningssätt:

Närvarande pedagoger med fokus på trygghet. Vi pedagoger ska aktivt reflektera över vårat förhållningssätt. Vi ska bemöta både barn och vårdnadshavare på ett respektfullt sätt. 

Vi skall ta tillvara på våra beprövade erfarenheter och reflektera tillsammans. Vi har alla utbildning i Vägledande samspel och vi har läst boken ” Beteende problem i förskolan” de utgör tillsammans med våra styrdokument vår vetenskapliga grund.

2. UTVÄRDERING

Vi kommer att observera och utvärdera varje vecka på reflektionen i vårat reflektionsprotokoll. Dagliga samtal med vårdnadshavare. Uppföljningssamtal på inskolningen efter 6-8 veckor.

Några frågor vi kommer att använda vid våra reflektioner och vid utvärderingen: 

Vill barnen komma till förskolan? Hur ser lämning och hämtning ut? Är de glada och nyfikna? Leker barnen? Går det att distrahera med något roligt för att vända humöret när de är ledsna? Kan barnen rutinerna? Upplever vi att alla barn blir sedda och hörda? Får vårdnadshavare informationen de behöver? Har vi ett bra samarbete med alla vårdnadshavare? 

 

3. AKTIVITETSPLAN

När de tre föräldraaktiva dagarna är klara börjar vi med boken ”Boken om att gå på förskolan”. Vi kommer att jobba utifrån bilderna i boken och koppla dessa till de olika rutinsituationerna där vi pratar och reflekterar med barnen. Vi ska sjunga sånger där barnens namn nämns. Ex olika namnsånger. Leka lekar där alla barn kan vara med på sitt sätt. Ex sång- och rörelselekar. Uppmuntra barnen till att hjälpa varandra och samarbeta som en grupp. Vi ska fokusera på att bemöta barn och vårdnadshavare positivt. Vi ska vara lyhörda för hur vårdnadshavarna upplever inskolningen, ge dem utrymme att vara delaktiga.

Uppföljning: Vi reflekterar varje vecka. Vi har kontinuerlig dialog med vårdnadshavare och uppföljningssamtal efter 6-8 veckor.

 

Lärmiljön:

Miljön ska vara tillgänglig för barnen. Tydligt uppmärkt och den ska vara inbjudande och inspirera till lek.

Vi ska ha tydliga rutiner så att barnen vet vad som ska hända. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: