Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2019-08-05 09:36 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Massmedia skolår 7
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Nyheter, insändare och reportage. I tidningar och på internet. Inom detta arbetsområde skall vi fördjupa oss i de texter vi hittar inom området massmedia. Vi skall läsa och skriva själv.

Innehåll

 

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på de nyhetsartiklar, insändare och reportage som du skriver. Din digitala nyhet som du skapar i Creaza. Du kommer också att bedömas utifrån hur du deltar i olika gruppdiskussioner kring massmedietexter.

Tidsplan / Lektionsplanering:

HT 2019

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Massmedia

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa
Du kan läsa tidningstexter med flyt och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa tidningstexter med gott flyt och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa tidningstexter med mycket gott flyt och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika tidningstexters innehåll. Sammanfattningar innehåller viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Sammanfattningar innehåller relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Sammanfattningar innehåller god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Skriva
Du kan skriva olika nyhetsartiklar, insändare och reportage med viss språklig variation och enkel textbindning, med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva nyhetsartiklar, insändare och reportage med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning, med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva nyhetsartiklar, insändare och reportage med god språklig variation och välutvecklad textbindning, med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Bedömning och bearbetning
Du kan ge enkla omdömen om tidningstexters innehåll och uppbyggnad, samt utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om tidningstexters innehåll och uppbyggnad, samt utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om tidningstexters innehåll och uppbyggnad, samt utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: