Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nystart HT 2019

Skapad 2019-08-05 14:04 i Gemensamt Bollnäs - fsk Bollnäs
Förskola
I uppstarten av höstterminen när barnen och barngruppen är nya vill vi fokusera på att skapa trygghet och komma in i rutiner.

Innehåll

Nuläge

 

Barn och personal har varit sommarlediga. En del barn har lämnat gruppen och andra kommit nya in i gruppen. Vi känner inte varandra riktigt än och vi har inte kommit in i rutiner. Vår målbild för detta läsår är att arbeta kring temat ”Min kropp”. 

Mål

 

Vi vill att alla barn skall känna glädje och trygghet när de vistas på förskolan. 

 

Syfte

Är att alla ska lära känna varandra och bli trygga med oss pedagoger, lokaler och förskolans rutiner. 

Genomförande

Vi arbetar med temat ”Min kropp” och så här i uppstarten av en ny termin fokuserar vi på hur det känns att vistas i en ny grupp. Vem är du?, Vem är jag? Vilka är vi tillsammans?

Vi sjunger och leker vi oss fram till att lära oss namnen på varandra samt för att lära känna varandra i gruppen. Vi bygger upp en trygghet genom att sjunga sånger som är bekanta och rimmar och ramsar. Ute på gården och i skogen leker vi ringlekar för att stärka gruppgemenskapen. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Den personal som ansvarat för planering och genomförande av en aktivitet ansvarar även för dokumentationen. 

Ansvar

All personal på Skullen har delat ansvar.

 

Uppföljning

Sker på våra avdelningsplaneringar

 

Kopplingar till läroplanen

  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: