Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema äpplen

Skapad 2019-08-06 09:54 i Fiolbackens förskola Fristående förskolor
Förskola
Som en fortsättning på vårterminens tema om humlor och bin fortsätter höstterminen med tema äpplen.

Innehåll

Varför

Under höstterminen arbetade vi med tema humlor och bin, vi samtalade bl.a. om deras betydelse för pollinering och barnen visade stort intresse. Därför vill vi under hösten undersöka och utforska vad pollineringen gjort för resultat. På förskolans gård finns det äppelträd, päronträd och plommonträd dessa ska vi titta närmare på och utforska tillsammans med barnen. För att avgränsa temat väljer vi att fokusera på äpplen.

Mål och syfte

Vi vill göra barnen medvetna om äpplets livscykel, användningsområde, olika delar och hur det ser ut. Barnen lär sig att ta vara på det som växer i vårt närområde och blir delaktiga i skörden och användandet av frukten. 

Metoder

Vi kommer att prata om äpplet. Hur det ser ut? Hur smakar det? etc.                                                                                          

Använda vårt montessorimaterial om äpplets olika delar.

Undersöka vad man kan använda äpplen till, juice, paj, mos etc.

Vi kommer att sjunga sånger om frukt.

Dela, räkna, sortera och jämföra.

Använda oss av olika köksredskap.

Läsa litteratur om äpplen.

Reflektion och utvärdering

Vi kommer tillsammans i arbetslaget reflektera och utvärdera arbetet senare under hösten.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom foto och film under arbetets gång. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig för vårdnadshavarna på Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: