Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer just nu i naturen?

Skapad 2019-08-06 12:34 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få i uppdrag att hitta en naturruta tillsammans med några klasskompisar. Vad händer egentligen i rutan under året? Vilka djur och växter finns där? Detta och mycket mer kommer vi undersöka under de olika årstiderna.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • förklara hur man kan känna igen de olika årstiderna.
 • namnge några vanliga växter och djur.
 • berätta om några djurs eller växters livscykler.
 • förklara vad en näringskedja är.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • berätta om förändringarna i naturen under de olika årstiderna.
 • känna igen "vanliga" djur och växter och deras namn.
 • berätta om olika livscykeln och näringskedjor.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få undervisning genom:

samtal, observationer ute i naturen, filmer, genomgångar, experiment, dokumentera på olika sätt.

 

Arbetet sker under hela läsåret vi kommer även ha en utedag per årstid i deras naturruta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kopia av Bedömningsmatris i NO, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: