Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons

Skapad 2019-08-07 09:36 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 1 Matematik Svenska Engelska Biologi SO (år 1-3) Idrott och hälsa Teknik Musik NO (år 1-3)
Vi kommer under terminen att jobba med Alfons Åberg. Han kommer att genomsyra vår undervisning och kommer ta med oss på olika äventyr inom de olika ämnena i skolans värld. Alfons är en glad och härlig kille men ibland är han även orolig och rädd. Alfons bor med sin pappa och katten pussel. Han är en helt vanlig kille.....eller?

Innehåll

Du kommer att få lära dig följande: 

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  • röra dig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Detta kommer du få lära dig genom lekar, utmaningar, samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: