Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Hyddan 2019/2020

Skapad 2019-08-07 11:47 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

 • Vi upplever att det finns viljestarka barn och barn som behöver stöttning i att våga deltaga i samtal och olika aktiviteter.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Målkriterier

Det vi vill se:

 • att inte avbryta när någon pratar,
 • att vänta på sin tur,
 • att hjälpa en kompis i de dagliga rutinerna,
 • att man tröstar eller hämtar hjälp när någon är ledsen.

Målet når vi genom att

 • tänka på vilka barn som sitter bredvid varandra och även hur vi delar in barnen i grupper,
 • tydliga vuxna som vägleder barnen,
 • vi använder oss av kompissolen där barnen är delaktiga att samtala om hur man är en bra kompis,
 • att vi har bildschema för dagens aktiviteter och för val av kläder för utevistelse.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

 • ……….

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• ………….
• ………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• ………
• ……….
• ………..

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• ……….
• ……….
• ………
• ………

BARNS INFLYTANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

 • ……………….

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• …………….
• …………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• ………
• ……..
• ………

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• ……….
• ……….
• ………
• ………

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: 

 • Vi vill få föräldrarna mer intresserade och delaktiga över av vad vi gör tillsammans med barnen här på förskolan.

Mål

• att få föräldrarna mer medvetna om sitt barns utveckling och nyfikenhet till sitt lärande genom att ha mer samarbete mellan hem och förskola.

Målkriterier

Det vi vill se:
• en bra relation mellan föräldrar och förskola,
• att föräldrarna lär sig använda Unikum,
• att föräldrarna samtalar med barnen om hur dagen har varit.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• ……….
• ……….
• ………
• ………

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: