Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-08-07 16:11 i Simrislundsskolan Simrishamn
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
Nordens äldsta historia presenteras kronologiskt under temat forntiden. Arbetet ska ge funderingar kring människans uppkomst och utveckling på jorden. Under forntiden levde människorna först enkla liv som jägare och samlare, sedan blev de bofasta jordbrukare och började även hålla djur. Det följs av tekniska framsteg som gjorde att människan kunde börja resa och knyta kontakter med andra kulturer. · Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. · Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. · Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. · Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. · Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Så här ska vi arbeta:

 • Se film
 • göra presentationer
 • studiebesök/titta på hällristningar
 • läsa faktatexter
 • grupparbete, enskilt arbete
 • göra en tidslinje utifrån de olika tidsåldrarna,
 • läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet,

 • skriva enkla faktatexter där innehållet framgår tydligt,

 • bygga upp landskap av de olika tidsåldrarna och kunna beskriva och jämföra dem

 • skapa olika bilder t ex hällristningar.

Det här ska du lära dig:

 • hur man kan se spår av forntiden i naturen och i vårt språk
 • beskriva något om de första människorna, 
 • ge exempel på hur människorna levde och några viktiga saker som hände under sten-, brons- och järnåldern
 • tala om när saker har hänt med hjälp av att använda tidslinjer och ord som beskriver tid
 • beskriva och jämföra livet för människorna i de olika tidsåldrarna,
 • tidsordna de olika tidsåldrarna,

 • läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet,

 • skriva enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår.

Bedömning:

 • faktatexter de skriver
 • muntliga presentationer
 • grupparbete
 • enskilt arbete

 

Vi kommer att jobba med detta under vecka 40-46.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv Bl SO
Forntiden

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hur man levde
 • SO   3
Du berättar hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat.
Du berättar hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat. Du jämför, ser likheter och skillnader.
Du berättar hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat. Du jämför, ser likheter och skillnader. Du pratar om skillnaderna. Varför är det som det är?
Spår från forntiden
 • SO   3
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Du jämför spåren och resonerar om vilken tid de kommer från.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Vad är det för spår och varför finns de? Hur har de uppkommit och varför finns de kvar?
Tidslinjer
 • SO   3
Du förklarar hur en tidslinje fungerar. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. Du kan resonera kring varför stenålder, bronsålder och järnålder heter som de gör.
Du förklarar hur en tidslinje fungerar. Du kan sätta ut stenålder, bronsålder och järnålder i rätt ordning på en tidslinje. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder. Du kan resonera kring varför de heter som de gör.
Du förklarar hur en tidslinje fungerar. Du kan sätta ut stenålder, bronsålder och järnålder i rätt ordning på en tidslinje. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder. Du kan resonera kring varför de heter som de gör och varför en tidsperiod övergår i en annan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: