Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen runt!

Skapad 2019-08-07 16:42 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
Ett arbetsområde kring världskartan och hur det är att leva i olika delar av världen. Du kommer att få lära dig mer om de olika världsdelarna. Vi kommer att titta och arbeta med världskartan. Vi kommer rita kartor, flaggor m.m. som finns i den specifika världsdelen. Detta kommer mynna ut i varsin bok om världen.

Innehåll

Arbetsområde:

Under arbetsperioden kommer vi arbeta med jordgloben och världskartan. Vi kommer ta upp viktiga ord som du behöver kunna inom ämnet geografi. Vi kommer också prata om hur det är att leva på olika platser i världen och varför en del människor väljer att flytta till ett annat land eller till en annan plats i det landet de bor i.

Vi startar arbetsområdet med att titta på filmen "Om hela världen var en by...". Utifrån filmen kommer vi samtala om hur olika det är att leva på olika ställen i världen. Under arbetsperioden kommer vi också se på olika avsnitt från serien "Här är mitt land". Vi kommer försöka se ett avsnitt från varje världsdel. Vi kommer jämföra olikheter och likheter i hur det är att leva i olika delar av världen.

Vi kommer att titta på världskartan och jordgloben och prata om olika geografiska begrepp. Du kommer också få lära dig namnen på de olika världsdelarna och världshaven och på olika sätt träna dig på att peka ut dem på kartan.

Vi kommer bl.a. att läsa boken "Den långa, långa resan" av Ilon Wikland. Boken handlar om hur Ilon som liten flicka växte upp i Estland under andra världskriget och hennes flykt till Sverige. Utifrån boken samtalar vi sedan om varför människor väljer att flytta inom och mellan länder. 

I början av arbetsområdet kommer du att få rita en bild av världen utifrån de kunskaper du har innan vi startat arbetet. När arbetsområdet är slut ska du få rita en ny bild. När du jämför de olika bilderna kommer du märka hur mycket du har lärt dig. 

 

 Vi kommer att: 

 • titta på filmer om världshaven och de olika världsdelarna.

 • läsa och skriva faktatexter.

 • använda oss av jordgloben och världskartor. 

 • jämföra karta och jordglob.  

 • titta på kända platser via google earth.

 • skapa egna kartor, flaggor, kännetecken i från olika världsdelar.

 •  lyssna, läsa och titta på nyheter och andra program om världen.

 • prata om hur det är att flytta inom ett land och mellan länder. Vad kan det ha för orsaker och få för konsekvenser.

 • vi kommer att jobba med barnkonventionen.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • dina texter och bilder,

 • diskussioner och samtal med klasskamrater och lärare.

 

Detta ska du kunna:

 • namn på våra världsdelar och världshav.

 • peka ut Sverige och andra länder som är viktiga för dig på en karta.

 • läsa och skriva faktatexter.

 • delta i diskussioner om nyheter i världen.

 • hur människor lever på olika platser i världen.

 

 

Vi kommer att jobba med detta arbetsområdet hela läsåret men denna bedömning gäller för höstterminen då vi kommer att jobba med Europa och Afrika.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Bl SO
Världen runt!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap
Du visar att du kan använda karta/jordglob och namnge någon världsdel/land
Du visar att du kan använda karta/jordglob och namnge flera världsdelar och länder
Du visar att du kan använda karta/jordglob och namge världsdelar och länder samt med geografiska begrepp beskriva läge och storleksrelationer
Levnadsvillkor
Du kan berätta lite om hur man lever i någon av världsdelarna.
Du kan berätta om hur man lever i alla världsdelar.
Du kan berätta om hur man lever i alla världsdelar samt visa på skillnader och likheter mellan dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: