👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tågresan, socialt och emotionellt samspel

Skapad 2019-08-08 08:43 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Tågresan är den temabok vi kommer att ha som utgångs punkt och tillsammans med barnen kommer att utforska våra fokusområden. Genom olika aktiviteter lär vi oss om hur man är en bra kompis.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi har valt att arbeta med barnens trygghet i fokus och grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar sina kommunikativa förmågor genom inflytande och att de blir sedda och lyssnade på. Barnen ska ges rika möjligheter till att leka med andra barn och utvecklas med andra barn.

I fokusområdet socialt och emotionellt samspel vill vi att barnen ska utveckla sina förmågor att känna igen och uttrycka sina känslor både verbalt och med stöd av tecken (TAKK).

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Temat kommer att börja med en ”tågresa” en upplevelse som är till för att väcka tankar hos barnen. Vart kommer vi att resa? Vi kommer att läsa och söka fakta om platsen vi kommer till, i mindre grupper utifrån barnens olika förutsättningar. Med boken Tågresan som grund kommer barnen att få resa ut i världen och möta olika länder och olika språk. Vi kommer även att besöka olika platser utifrån barnens fantasi. Vem vet var vi hamnar?

Genom att använda oss av olika metoder möjliggör vi att barnens nyfikenhet och intressen kan väckas och stimuleras utifrån deras individuella intressen och förutsättningar.

 

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Vi kommer kontinuerligt att reflektera kring hur arbetet framskrider, hur väl vi lyckats fånga barnen samt deras intresse. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för. 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen kontinuerligt ta del av sina egna lärprocesser genom att tillsammans med barnen utvärdera olika lärandesituationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och vid olika lärandesituationer.
Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18