Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 HT-19 Att leva tillsammans

Skapad 2019-08-08 12:01 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi människor är individer som tycker olika, men ingen av oss skulle klara sig helt på egen hand. Vi behöver varandra! Du är en del av en grupp; i din familj, i din klass, kanske i ett lag, i din släkt och i samhället. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur familjer kan se olika ut och vilka rättigheter man har som barn vid en skilsmässa, vilka rättigheter och skyldigheter man har som elev i skolan, hur man som barn/ungdom kan få stöd och hjälp om man mår dåligt samt vad mobbning innebär.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?
- skillnaden mellan lagar, regler och normer.
- hur familjer kan se olika ut (t.ex. kärnfamilj, bonusfamilj och regnbågsfamilj).
- vilka olika arbetsuppgifter som behöver göras i ett hem (t.ex. laga mat, byta däck och städa).
- vad som menas med könsroller (typiskt manligt - typiskt kvinnligt) och vad som är okej att barn gör hemma.
- vad en skilsmässa kan innebära för barn, orsaker till och konsekvenser av en skilsmässa.
- vilka rättigheter och skyldigheter som elever har i skolan.
- hur skolan (t.ex. lärare och kurator) och övriga samhället (t.ex. socialtjänsten och BRIS) kan hjälpa barn som inte mår bra.
- vad mobbning innebär (t.ex. fysisk mobbning och verbal mobbning) och vad man kan göra för att förhindra mobbning.
- analysera olika elevnära samhällsfrågor, t.ex. barn mår dåligt, nätmobbning, bryta mot regler (orsaker, konsekvenser, olika perspektiv, på lång och kort sikt).
- begrepp, t.ex. lagar, orsak, skilsmässa, gemensam vårdnad, homosexuell, kränkning och nätmobbning.
- söka information på internet och undersöka informationens användbarhet.

Hur ska vi göra?
- läsa i läroboken Upptäck Samhälle (sid 34-47) och andra texter.
- titta på filmer, dels kortare filmklipp från SLI (Orka - Linnea vill inte gå hem) och dels långfilmen "Billy Elliot".
- diskutera i helklass och mindre grupper.
- kooperativa övningar, dels i par och dels i större grupp (arbetsblad och träna begrepp).
- läsa skönlitterära böcker som berör arbetsområdet, t.ex. "Är det ledigt här?" och "Så himla taskigt".
- lyssna på låtar som berör arbetsområdet, t.ex. "Bara få va mig själv" och "Who I am".
- titta på musikvideor som berör arbetsområdet, t.ex. "Stå upp för de tysta" och "Lyfta dom som faller".
- söka information på internet om sådant som berör arbetsområdet, t.ex. mobbning.

Uppgifter

 • Klass 5 - SO-samtal

 • Klass 5 - SO-prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Åk 5 HT-19 Att leva tillsammans

--->
--->
--->
--->
Att leva i en familj
Jag behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om hur det kan vara att leva i en familj (t.ex. olika familjer, arbetsfördelning, skilsmässa).
Jag har grundläggande kunskaper om hur det kan vara att leva i en familj (t.ex. olika familjer, arbetsfördelning, skilsmässa).
Jag har goda kunskaper om hur det kan vara att leva i en familj (t.ex. olika familjer, arbetsfördelning, skilsmässa).
Jag har mycket goda kunskaper om hur det kan vara att leva i en familj (t.ex. olika familjer, arbetsfördelning, skilsmässa).
Barn som mår dåligt
Jag behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om olika orsaker till att barn mår dåligt och vad barn kan få för stöd.
Jag har grundläggande kunskaper om olika orsaker till att barn mår dåligt och vad barn kan få för stöd.
Jag har goda kunskaper om olika orsaker till att barn mår dåligt och vad barn kan få för stöd.
Jag har mycket goda kunskaper om olika orsaker till att barn mår dåligt och vad barn kan få för stöd.
Mobbning
Jag behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om vad mobbning är, olika former av mobbning och vad man kan göra för att förhindra mobbning.
Jag har grundläggande kunskaper om vad mobbning är, olika former av mobbning och vad man kan göra för att förhindra mobbning.
Jag har goda kunskaper om vad mobbning är, olika former av mobbning och vad man kan göra för att förhindra mobbning.
Jag har mycket goda kunskaper om vad mobbning är, olika former av mobbning och vad man kan göra för att förhindra mobbning.
Begrepp
Jag behöver träna mer för att kunna förstå och använda begrepp på ett korrekt sätt när jag pratar och skriver.
Jag förstår och använder ett par begrepp på ett korrekt sätt när jag pratar och skriver.
Jag förstår och använder några begrepp på ett korrekt sätt när jag pratar och skriver.
Jag förstår och använder begrepp på ett naturligt sätt när jag pratar och skriver.
Analysera samhällsfrågor
- skilsmässor - barn mår dåligt - nätmobbning - bryta mot regler
Jag behöver träna mer för att kunna analysera elevnära samhällsfrågor på ett enkelt sätt.
Jag analyserar elevnära samhällsfrågor på ett enkelt sätt (någon orsak och konsekvens, ett perspektiv, på lång eller kort sikt).
Jag analyserar elevnära samhällsfrågor på ett utvecklat sätt (några orsaker och konsekvenser, mer än ett perspektiv, på lång eller kort sikt, ge förslag på någon lösning).
Jag analyserar elevnära samhällsfrågor på ett välutvecklat sätt (flera orsaker och konsekvenser, mer än ett perspektiv, på lång och kort sikt, ge förslag på lösningar).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: