Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap PULS (kap 1-3)

Skapad 2019-08-08 12:18 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Planering i ämnet samhällskunskap för år 4 vt-16 där vi arbetar med familj, vänner och skolan.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Ett arbete i samhällskunskap som behandlar områdena familj & vänner, skola samt att du har rätt att vara dig själv.

Innehåll

Arbetssätt och metod

Vi kommer utgå från PULS-boken i samhällskunskap. Vi kommer jobba muntligt och skriftligt, i grupp och enskilt.

 

Vi kommer läsa om:

FAMILJ OCH VÄNNER

- hur vi kan leva tillsammans på olika sätt

- hur barn kan få hjälp om familjen har problem

- hur vi kan dela på arbetsuppgfiterna hemma

- hur vi kan visa att alla är lika mycket värda

 

SKOLAN

- varför man går i skolan

- vem som bestämmer i skolan

- var man kan få hjälp om man får problem i skolan

 

DU HAR RÄTT ATT VARA DIG SJÄLV

- vad som kan kallas mobbning

- hur det känns att vara mobbad

- vad man kan göra för att motverka mobbning

- fördomar och rasism

 

Bedömning

Jag kommer bedöma:

- deltagande på lektionstid.

- hur väl du deltar i diskussioner.

- hur väl du utvecklar dina svar.

- muntliga och skriftliga redovisningar (enskilt eller i grupp).

- redovisningar/prov efter avslutade moment. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: