Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringslära

Skapad 2019-08-08 15:17 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Näringslära är grundkunskap för att kunna göra bra val vad gäller våra hälsa, miljö och ekonomi

Innehåll

Arbetsområdet

Matvanor grundläggs tidigt. Du som är ung funderar kanske inte så mycket över hälsan. Det är just i ungdomen som man fattar många livsavgörande beslut t ex om sina matvanor. Att äta bra mat som ger alla de näringsämnen kroppen behöver och att välja en sund livsstil är viktigt. Det är speciellt viktigt för dig som växer. Det behövs kunskap för att förstå vilka konsekvenser dina val får för hälsan, ekonomin och miljön.

Redovisning: 

Dina kunskaper i näringslära redovisar du i form av flera små skriftligt prov/tester som kommer efter att varje näringsämne arbetats med.

Praktiska uppgifter så som matlagning & bakning där du ska visa dina kunskaper om hälsa, ekonomi och miljö

Du ska vara delaktig i diskussioner 

Du ska reflektera och resonera kring våra val i hälsa, ekonomi och miljö. 

Du ska planera och tillaga måltider utifrån aspekten hälsa och ekonomi

Matriser

Mat, måltider och hälsa åk 8 ht

  • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • Hkk  7-9   Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  • Hkk  7-9   Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  • Hkk  7-9   Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  • Hkk  7-9   Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  • Hkk  7-9   Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  • Hkk  7-9   Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  • Hkk  7-9   Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
Ej ingått i arbetsområdet
F
E
C
A
Planering, organisering, anpassning till t.ex tid eller olika behov.
Kan planera och tillaga måltider med viss anpassning
Kan planera och tillaga måltider med relativt god anpassning
Kan planera och tillaga måltider med god anpassning
Metoder
Kan använda metoder på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Kan använda metoder på ett säkert och relativt väl fungerande sätt
Kan använda metoder på ett säkert och väl fungerande sätt
Livsmedel
Kan använda livsmedel på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Kan använda livsmedel på ett säkert och relativt väl fungerande sätt
Kan använda livsmedel på ett säkert och väl fungerande sätt
Utrustning
Kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Kan använda utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt
Kan använda utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt
Hygien/rengöring
.
Arbetar hygieniskt och kan rengöra på ett i huvudsak fungerande sätt,
Arbetar hygieniskt och rengör på ett relativt väl fungerande sätt
Arbetar hygieniskt och rengör på ett väl fungerande sätt.
Källsortering
Kan källsortera på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan källsortera på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan källsortera på ett väl fungerande sätt.
Tillvägagångssätt
Kan välja tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Kan välja tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Kan välja tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Arbetsprocess
Kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hälsa
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Ansvar
Tar ansvar för egna och gruppens uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Tar ansvar för egna och gruppens uppgifter på ett relativt väl fungerande sätt.
Tar ansvar för egna och gruppens uppgifter på ett väl fungerande sätt. Hjälper även andra vid behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: