Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen Barnabro

Skapad 2019-08-08 15:23 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Vi kommer att arbeta med Kungaskogen, för att stärka gemenskapen i barngruppen och stärka barnens självkänsla och självförtroende.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta 
     
    
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 

 • Lpfö 18
  -utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
 • Lpfö 18
  - förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
 • 18
  - ska ge varje barn förutsättningar att utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
 •  

 Varför har vi valt detta mål?

Nu följer en uppstartsperiod där vi får ny barngrupp i Rengbågen. Vi kommer att inleda barnens utbildning med boken Kungaskogen som är baserad på läroplanen.

Vi vill utveckla barnens ordförråd, begrepp och förmåga att uttrycka sin tankar och känslor. Detta gäller varje enskilt barn, men också för att öka kommunikation och samspelet mellan barnen. 
Vi vill stärka barnen i deras möten med varandra, förmåga att visa empati, känna in andras känslotillstånd och känna i igen känslouttryck. Boken innehåll skapar bra möjligheter att samtala om allas lika värde.

Vi vill att barnen blir trygga i sig själva själva och med oss pedagoger och med oss pedagoger. Att de är nyfikna och söker kontakt med varandra, men även med miljön för att det ska bli en bra förutsättning för utveckling och lärande.

Vilka kännetecken?

 Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

- när man förstår hur man kan hantera sina känslor, både enskilt och i grupp.

- när barnen visar hur man är en bra kompis.

- kan visa respekt och empati för varandra.

- säga stopp/nej eller visa med tecken att de inte vill.

- kan vänta på sin tur.

- känner sig trygg med varandra och oss pedagoger.

3. Planerad tidsperiod:

Augusti och september

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion: Vi inleder med att läsa boken, Kungaskogen.

 - Lärmiljö: Vi startar alltid dagen gemensamt hela Rengbågen, därefter delar vi oss oftas i två grupper, oavsett om vi är inne b    eller ute. Arbetet utifrån planeringen synliggörs för att kunna återkoppla i samtalet och genom tex samtalsbilder.

 - Planerad undervisning: Vår undervisning sker både ute och inne. Vi använder delar av materielet som följer med boken Kungaskogen. Lekar, sånger för att stärka gruppenkänslan/vikänslan.

 - Spontan undervisning: Böcker, lekmatriel, samtalsbilder, ta till på barnens initiativ för att återkoppla till vår planerade undervisning.

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

- Normer och värden: Skapa gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina känslor.

- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget: Demokratiskt arbetssätt, fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

- Jämställdhet: Utmana barnens tankar genom att förändra stereotypa roller i sagorna.

- Det kompensatoriska uppdraget: I den spontana undervisningen, se till att de barn som behöver extra språkstöd, får det mer genom tex högläsning, bildstod och TAKK.

- Digital kompetens: Lyssna på sagor genom det digitala verktyget Ugglo.

- Flerspråkighet: Upprepa undervisningen för de flerspråkiga barnen. Förenkla och förklara sagorna bla med bildstöd och TAKK.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: