Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Sverige

Skapad 2019-08-09 09:42 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Sverige och Norden, år 4
Grundskola 4 – 6 Geografi
Syfte: - analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer - utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, - göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

Innehåll

Undervisning

o    Du kommer att få lära dig om olika typer av natur som finns i hela Sverige.

o    Du kommer att få träna på namn på valda och typiska städer, vattendrag, berg, sjöar.                                                                                

o    Du kommer att få möjlighet att beskriva var en plats i Sverige en plats ligger, med rätt ord.

 

 

 

Uppgifter

 • Inför kunskapskoll onsdag v. 43

 • Inför kunskapskoll måndag v. 43

 • Öva på de största sjöarna i Sverige

 • Kunna Sveriges städer

 • Kunna Sveriges städer

 • Kunna Sveriges älvar

 • Kunna Sveriges älvar

 • Kunna de största sjöarna i Sverige

 • Kunna Sveriges landskap

 • Öva på Sveriges landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Sverige

Godkända kunskaper
Ny nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Utvecklingsområde
Naturresurser, miljö
Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss. Du kan med hjälp av läraren förklara och använda orden naturtyp och naturresurs.
Du kan vilka våra naturresurser är och på vilket sätt de är till nytta för oss. Du kan på egen hand förklara och använda orden naturtyp, naturkraft och naturresurs. Du kan berätta om Östersjön och havets miljöproblem.
Du behöver öva mer på naturresurser, begrepp och miljöproblem i Sverige.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Du har goda kunskaper om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan och visar det när du talar/skriver om geografiska platser i Sverige.
Du behöver öva mer på namngeografi.
Landskapstyper
Du känner till att vi har olika landskapstyper i Sverige och kan med hjälp av läraren berätta något om vad det beror på att naturen inte ser lika dan ut från norr till söder. Du kan med hjälp av karta beskriva vilka naturresurser som finns på olika platser och vad det har för betydelse för dem som bor där.
Du känner till att vi har olika landskapstyper i Sverige och kan berätta något om vad det beror på att naturen inte ser lika dan ut från norr till söder. Du kan beskriva vilka naturresurser som finns på olika platser och vad det har för betydelse för dem som bor där.
Du behöver öva mer på fakta kring naturtyper och naturresurser i Sverige.
Jämförelser
Du kan med hjälp av läraren nämna likheter och skillnader mellan två olika landskap. Du kan jämföra olika naturtyper. Du kan med hjälp av läraren förklara var de flesta i Sverige bor.
Du kan på egen hand nämna likheter och skillnader mellan två olika landskap. Du kan jämföra olika naturtyper. Du kan på egen hand förklara var de flesta i Sverige bor och varför.
Du behöver öva mer på att jämföra och förklara.
Karta
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten. Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc. Du förstår ord som tätort, glesbyggd, odlingsmark och industri.
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten. Du kan använda olika kartor för att få fram olika information om en plats. Du använder ord som tätort, glesbyggd, odlingsmark och industri.
Du behöver öva mer på att förstå och hitta fakta i kartboken som du kan använda för att förklara geografiska frågor med. Du behöver öva mer på begrepp.
Berätta om ett landskap
Du kan med hjälp av karta berätta fakta om ett landskap.
Du kan på egen hand berätta fakta om ett landskaps natur, städer, befolkning, läge och klimat.
Du behöver öva mer på fakta så att du kan berätta och förklara lite om ett landskap i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: