Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapsveckor - Pelle Svanslös börjar skolan

Skapad 2019-08-09 10:37 i Påskagängets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 2 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Följ med Pelle Svanslös när han börjar skolan!

Innehåll

Planering - Vänskapsveckor v.34-35

Mål:

 • Utveckla sin empatiska förmåga.
 • Diskutera värdegrundsfrågor.
 • Hur vi kan göra så alla trivs i skolan.
 • Hur man är en bra vän.
 • Skapa gemensamma klassrumsregler. 

 

Undervisning:

 • Diskussioner
 • Film
 • Böcker
 • Samarbetslekar
 • Kreativt arbete

 

Bedömning:

 • Deltagande

 

Begrepp:

 • Demokrati
 • Vänskap
 • Trygghet
 • Hänsyn
 • Ansvar
 • Samarbete
 • Lika värde
 • Regler

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: