Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckornas monster

Skapad 2019-08-09 11:00 i Skärhamns förskola Tjörn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Utifrån barnens intresse för monster startar vi ett projekt som erbjuder dem att skapa sina egna monster.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med aktiviteten är att barnen ska få tillfälle att skapa ett eget monster. Samt vidareutveckla projektet efter barnens intresse.

Bakgrunden är att barnen visat stort intresse för monster i sin lek.

Mål

Målet med aktiviteten är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att skapande och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild, olika medier och med talspråk. Barnen ska även få möjlighet att utveckla sitt intresse för olika medier samt förmåga att använda sig av, tolka och samtal om dessa. Barnen ska få möjlighet att uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med varandra. 

Arbetssätt/metod

- Vi använder barnens fantasier kring deras monster för att ha som samtalssamtalsunderlag och där ges barnen tillfälle att berätta om monstrets eventuella egenskaper. 

- Barnen får möjlighet att föra fram olika känslor som monstrerna innehar.

- Om barnen vill skapar vi sagor kring avdelningens alla monster, dess egenskaper och känslor.

- Barnen får möjlighet att skapa sina monster i olika sorts material.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: