Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3 2019-2020

Skapad 2019-08-09 13:15 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
I SO arbetar vi med FN, barns rättigheter, olika högtider, normer och regler,världsreligionerna, världen, kartan och Skåne.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I SO arbetar vi med normer och regler, olika högtider, FN och barns rättigheter.Vi kommer även att lära oss om världsdelar, hav och väderstreck

Innehåll

Mål att arbeta mot

Under läsåret kommer vi att arbeta med detta inom SO:

- vad barns rättigheter innebär

- regler och normer i vardagen och varför de behövs

- varför människor flyttar från en plats till en annan

-  vad en flytt kan innebära för barn och familjer

- olika högtider 

- berättelser ur Bibeln

- världsreligionerna

- klassråd

- världen och kartan

- väderstrecken

- Skåne

Så här arbetar vi för att nå målen

För att du ska lära dig alla mål ska vi i skolan:

 • samtala om vilka regler vi har i skolan och i samhället
 • skriva ner gemensamma regler för klassen
 • samtala om varför det är viktigt att ha regler
 • uppmärksamma FN-dagen och samtala om barnkonventionen
 • samtala om hur det är att flytta och varför man flyttar från ett ställe till ett annat
 • uppmärksamma olika högtider 
 • besök i kyrkan 
 • ha regelbundna klassråd och träna på att leda möten
 • arbeta med världsdelar, hav och väderstrecken.

Vad ska bedömas?

När höstterminen är slut kommer vi att bedöma din förmåga att:

- ge exempel på vad barns rättigheter innebär

- samtala om regler och normer i vardagen och varför de behövs

- ge exempel på varför människor flyttar från en plats till en annan

- ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer

- ge exempel på högtider 

- återge innehållet i berättelser ur Bibeln

- delta i klassråd

- kunna namnge världsdelar, hav och väderstreck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: