Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 Läsåret 19/20

Skapad 2019-08-09 15:02 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
I engelska i år 5 arbetar vi med läromedlet What's Up 5.
Grundskola 5 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Taget ur Lgr 11

Innehåll

Förmågor i engelska åk 5

Följande förmågor arbetar vi med i engelska år 5:

 • förstå enkel talad engelska.
 • förstå enkel skriven engelska.
 • kunna svara på frågor utifrån vad du har hört eller läst.
 • skriva olika sorters texter på engelska.
 • prata på engelska både förberett och oförberett.

 

Arbetssätt

Vi arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna på engelska.

Läsa: Kunna läsa och tillgodogöra dig det viktigaste i de texter som kapitlet tar upp. Du övar uttal och förståelse för det du läser.
Skriva: Kunna göra dig förstådd i skrift i enkel form för att meddela något. Lära dig och förstå den grammatik vi arbetar med.
Tala: Kunna ställa frågor och svara på frågor på engelska. Kunna delta i samtal som rör det kapitel vi läser.
Lyssna: Förstå hörövningar. Förstå när klasskamraterna eller läraren berättar och för en dialog med dig.

Vi arbetar med olika kapitel i läroboken "What's Up" där du kommer att få läsa och skriva olika typer av texter. Du kommer att få lyssna på talad engelska genom olika typer av hörövningar. Vi pratar också mycket engelska på lektionerna.
I samband med kapitet kommer du också att ha läxa. Läxan innebär att du ska öva på glosorna, kunna läsa och översätta texten samt arbeta med grammatik. När du gör det övar du och befäster delarna läsa, skriva, tala och lyssna och utvecklar hela tiden ditt ordförråd.

Bedömning

Jag kommer bland annat att titta på följande delar:
 - Lyssna och se hur väl du förstår vad andra säger
 - Lyssna på dig när du läser/uttrycker dig på engelska i olika sammanhang
 - Prata engelska med dig för att se hur du för en dialog med andra

 - Din förståelse av skriven engelska

 - Läsa och bedöma hur du formulerar dig i skrift
 - Titta på din aktivitet och mod att våga använda engelska under genomgångar och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: