Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö 2019/20

Skapad 2019-08-10 09:43 i S:t Eriks gymnasium SEGYS Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO
Här ser du en preliminär planering för undervisningen i ämnesområdet Natur och miljö (NAO) för läsåret 2019/20.

Innehåll

 

2019/20: Läsårstema: "Natur och hållbarhet".
Merparten av undervisningen i alla ämnesområden hos oss på S:t Eriks gymnasiesärskolans individuella program kommer detta läsår (2019/20) att kopplas till ett läsårstema: "Natur och hållbarhet".

 

Natur och miljö (NAO), läsår 2019/20:

 

Ämnesområdet Natur och miljö (NAO) genomsyras ju av årets läsårstema "Natur och hållbarhet", och all undervisning i NAO kommer kopplas till temat.

 

Löpande aktiviteter under året är naturupplevelser, att träffa djur, kompostering samt återvinning.

Vi kommer alltid även ha kopplingar till andra ämnesområden, framför allt Språk och kommunikation (SPR) samt Individ och samhälle (INI), där vi exempelvis gör uppdrag i närområdet och undersöker öppettider, priser och olika samhällsfunktioner. 

 

Läsåret kommer delas in i tre temaperioder: "Maten", "Tekniken", och "Djuren och växterna".

 

v. 34- 42 

Tema 1: ”Maten” 

 • Skörd 
 • Växter 
 • Bondgård 
 • Allemansrätt 
 • Naturtyper och upplevelser 

Avslutas med en höstmarknad v. 42 

 

V. 43 FN-vecka 

 

v. 45-8 

Tema 2: ”Tekniken” 

 • Energi 
 • Rymden 
 • Återvinning 
 • Reningsverk 
 • Teknik 

 

v. 10-22 

Tema 3: "Djuren och växterna" 

 • Odling 
 • Miljö 
 • Djur: däggdjur, fiskar, kräldjur 
 • Plocka skräp 

 

Vi kommer att göra flera olika studiebesök under året.

Vi kommer göra många utflykter.

Någon typ av föreställning/show planeras äga rum v. 12 eller 13, där samplanering sker ämnesövergripande.

Arbetsuppgifter kommer att presenteras löpande under året.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
  NAO
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • Centralt innehåll
 • Olika naturtyper, till exempel sjö och äng.
  NAO  -
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Vatten och vattnets olika egenskaper.
  NAO  -
 • Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
  NAO  -
 • Några vanliga energikällor, till exempel vattenkraft, vindenergi och olja.
  NAO  -
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, till exempel klocka, timer eller timglas.
  NAO  -
 • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
  NAO  -
 • Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
  NAO  -
 • Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, till exempel prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
  NAO  -
 • Teknik i vardagen, till exempel telefon, dörr och stege.
  NAO  -
 • Olika material och deras egenskaper, till exempel hårdhet, struktur och täthet.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Olika sätt att orientera sig i närmiljön, till exempel med hjälp av kännetecken i omgivningen.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Olika slags berättelser om naturvetenskapliga fenomen.
  NAO  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: