👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva olika texttyper åk 5 19/20

Skapad 2019-08-10 10:06 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Planering för skrivande för årskurs 5.

Innehåll

VI SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT...

 • samtala och resonera kring olika texter
 • framföra åsikter och tankar
 • skriva olika texttyper
 • använda olika bindeord beroende på texttyp 

 

Arbetsområde 4- instruerande text

I arbetet med instruerande text ska du träna på att skriva egna instruerande texter, följa instruktioner och bi säkrare på användingen av prepositioner.

Eleverna kommer att:

 • kolla och jämföra olika varianter av instruktioner
 • skriva egen instruerande text genom att använda rubrik, bakgrund, lista och stegvisa instruktioner
 • skriva instruerande text i par genom att använda rubrik, bakgrund, lista och stegvisa instruktioner
 • träna på prepositioner
 • lära sig vad imperativ är

Bedömning:

Du kommer att bedömas på...

 • hur du följer instruktioner
 • skriver din text
 • använder dig av prepositioner
 • delaktighet under lektioner och diskussioner

Arbetsområde 3- återberättande text

I arbetet med återberättande texter ska du skriva en egen återberättande text i form av en intervju om hur skolan var förr. Till att börja med ska vi titta på olika återberättande texter ser ut och hur strukturen är. Arbetet kommer sedan ske i helklass, grupp och enskilt. Uppgifter ges både i -och utanför läromedlet Klara Svenskan. 

Eleverna kommer att:

 • arbeta med öppna och stänga frågor
 • förberedelser för intervju
 • läsa texter och markera textens särdrag och struktur
 • träna på att återge vad någon sagt
 • genomföra en egen intervju och skriva om den

MÅL

Jag kan...

Läsa:

 • urskilja textens struktur och särdrag
 • ställa frågor till texten
 • urskilja vem som uttalar sig i texten

Skriva:

 • skriva en intervju med rubrik, ingress och brödtext
 • återge vem som har sagt vad genom att använda talstreck

Tala:

 • formulera öppna och stängda frågor
 • förbereda och genomföra en intervju

Bedömning:

Du kommer att bedömas på...

 • din text
 • delaktighet under lektioner och diskussioner
 • arbete med arbetsblad

 

Arbetsområde 2- faktatext

I arbetet med faktatexter kommer du skriva en faktatext om elektricitet. I starten kommer grunder kring hur faktatexter ser ut och dess olika byggstenar att arbetas med. Övningar och diskussioner kommer göras i helklass, mindre grupp och enskilt. Uppgifter ges både i -och utanför läromedlet Klara Svenskan. 

Eleverna kommer att:

 • prata om byggstenarna för en faktatext
 • arbeta med tidsord och förklarande ord
 • arbeta med läromedlet Klara Svenskans uppgifter
 • arbeta med olika hemsidor och arbetsblad
 • leta information från olika givna källor
 • skriva en faktatext om elektricitet

MÅL

Faktatext

Läsa
Jag kan...

 • läsa och urskilja faktatextens  struktur och särdrag,
 • sammanfatta huvuddragen i de texterna jag läst,
 • urskilja tidsord och förklarande ord,
 • urskilja ämnesspecifika ord,
 • ställa frågor till texten.

Skriva
Jag kan...

 • skriva en förklarande faktatext om elektricitet med inledning, logisk ordning och avslutning,
 • skriva en passande rubrik,
 • använda tidsord, förklarand

Arbetsområde 1- argumenterande text

Som uppstart av området kommer du få skriva din egna argumenterande text för att se vad du kan sedan tidigare. Fortsättningsvis ska vi tillsammans lära oss de olika byggstenarna för argumenterande texter. Vi kommer även att diskutera och analysera olika argumenterande texter tillsammans, både i mindre grupper och i helklass. Du kommer även arbeta självständigt i ditt digitala läromedel "Klara svenskan". 

Eleverna kommer att:

 • skriva en egen argumenterande text utan större förkunskaper
 • prata om olika byggstenar för att skriva en argumenterande text
 • arbeta med läromedlet klara svenskans uppgifter
 • spela olika spel
 • arbeta på olika hemsidor
 • skriva om första argumenterande texten och se hur utvecklingen har blivit genom att jämföra första och andra texten

Under arbetets gång kommer du att bedömas på:

 • hur du arbetar via tex delaktighet i diskussioner/genomgångar
 • arbetsblad och uppgifter från Klara svenskan
 • hur du använder dig av olika bindeord för att föra din text framåt 
 • din slutgiltiga text där du visar hur du använder de olika byggstenarna och begreppen.

Mål

Argumenterande text

Läsa
Jag kan...

 • läsa och urskilja den argumenterande textens struktur,
 • hitta åsikten i en argumenterande text,
 • hitta argumenten som stödjer åsikten,
 • urskilja viktiga bindeord,
 • göra textkopplingar utifrån en argumenterande text,
 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst.

Skriva
Jag kan...

 • skriva en tydlig rubrik, inledning och avslutning,
 • formulera en tydlig åsikt,
 • använda mig av tydliga argument,
 • använda passande bindeord,
 • skriva en signatur.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text åk 5

Början till enkel
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Inledning
Skriver en inledning med en personlig åsikt, "jag tycker..."
Skriver en inledning som antyder vilken ståndpunkt som kommer föras fram.
Skriver en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten.
Skriver en inledning som ger en bakgrund, presenterar åsikten samt sammanfattar de kommande argumenten.
Argument
Presenterar något enstaka argument för sin åsikt.
Ger argument men saknar logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk följd, belägger argumenten med bevis, varje stycke inleds med ett argument som utvecklas.
Avslutning
Har en otydlig avslutning eller sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.
Skriver en avslutning som upprepar de viktigaste punkterna. Sammanfattar i en slutsats.
Språkliga drag
Skriver korta meningar utifrån sitt eget perspektiv.
Använder enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten, t.ex. och, sen, men, eftersom, för att...
Utvecklar textbindningen genom att använda sambandsord som tar in ett annat perspektiv, t.ex. även om, å andra sidan...
Använder mer komplexa sambandsord som t.ex. vidare, ytterligare, faktiskt, till exempel...