Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta

Skapad 2019-08-11 09:24 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
På Dibber Fänsåker förskola kommer alla barn att få stifta bekantskap med vår lärvän Alfa-Beta. Hen finns med i verksamheten för att stimulera och utmana barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling samt för att uppmuntra och utveckla barnens intresse för skriftspråk och andra kommunikativa aktiviteter.

Innehåll

 

 

BAKGRUND

Alfa-Beta är den lärvännen som har ett stort intresse för språk och kommunikation, på olika sätt, i alla situationer och aktiviteter på förskolan och med olika medel.

Denna planering är en övergripande planering kring barnens språkutveckling och kommer att brytas ned i mindre delar (olika delar beroende på ålder på barngruppen) över tid när vår förskola växer. 

 

MÅL

Vi vill fånga barnens intresse och nyfikenhet för språk. 

Vårt syfte är att uppnå de mål i läroplanen som berör barns verbala språk, skriftspråk samt olika kommunikationsmedel genom att använda Alfa-Beta i den dagliga verksamheten.

Vi kommer att aktivt arbeta med svenskt teckenspråk som en förstärkning av det talade språket. 

 

METOD/GENOMFÖRANDE

Vi introducerar Alfa-beta på en gemensam samling. Vi pratar om hens syfte och hur hen kommer att dyka upp under olika aktivteter.

Genom lärvännen Alfa-Beta får barnen på ett lekfullt sätt utveckla sitt språk och sin kommunikation samt sitt intresse för skriftspråket. 

Alfa-Beta finns med på samlingar när vi sjunger och ramsar tillsammans, när vi lekar olika bokstavslekar (främst med de äldra barnen) och när vi läser för och tillsammans med barnen.

Alfa-beta finns med i det vardagliga språket och i alla dialoger på förskolan, under rutinsituationer och vid alla övergångar mellan aktiviteter. Vi benämner allt som vi gör och på det sättet blir barnens ordförråd större och mer omfattande.  

Alfa-beta är även nyfiken på om ett barn har ett annat modersmål och uppmuntrar till att lära oss mer om just det språket. 

Vi utmanar alltid barnen att använda sitt språk och kommunikation efter sin egen förmåga. Att kunna förmedla sig med kroppen är även det ett viktigt språk och därför arbetar vi med känslor olika sätt. 

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Alfa-beta dokumenteras med hjälp av observationer i och av barngruppen, i samtal mellan pedagog och barn och av fotografering eller filmning av aktivitet. Vi använder oss främst av lärplatta för att dokumentera. 

 

UTVÄRDERING

Arbetet reflekteras och analyseras under planerings- och/eller reflektionstid.  Vi utvärderar olika fokusområden över tid och enstaka aktiviteter eller språktillfällen både enskilt och i hela arbetslaget. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: