Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2019-08-11 10:08 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Dibber Fänsåker förskola ska få möjligheten att röra på sig på ett lekfullt sätt. Detta gör vi genom utforskande både utomhus (i skog, närområde och utflykter) och inomhus, samt även under planerad eller spontan rörelseglädje och dans. Rör-Else tar med oss på en resa om kroppen och den goda måltiden.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Dibber Fänsåker förskola ska få uppleva glädjen i att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas när barnen är i behov av rörelse. Rör-Else berättar även om kostens viktiga roll för vår hälsa och välbefinnande.

MÅL

Varje barn ska få utveckla en förståelse för den positiva effekten fysisk aktivitet och god kost har på vår hälsa och välbefinnande, utifrån sin motoriska förmåga.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Rör-Else får barnen möjlighet till fysisk aktivitet under sin vistelsetid på förskolan.

Rör-Else presenteras på samlingen. Rör-Else berättar att det finns roliga lekar och sånger där man får använda hela sin kropp och röra på sig.

Rör-Else tycker om att prata om kroppen och hur den fungerar, samt vad som är bra mat, mindre bra mat och hur maten påverkar vår kropp. 

Rör-Else är med på alla organiserade och spontana rörelselekar, både inomhus och utomhus. Hen följer med vid utflykter och promenader. 

I arbetet med kroppen används vid valda tillfällen digitala verktyg som lärplatta, dator samt projektor. 

DOKUMENTATION

Arbetet med Rör-Else dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog. Vi dokumenterar genom fotografering och filmning av aktivitet med lärplatta. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras vid enskild planering samt under avdelningsplaneringar (teammöten), under reflektionstid samt på APK för att utvärdera och diskutera olika eventuella utvecklingsområden.

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: