Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima 3 kapitel 2

Skapad 2019-08-12 10:33 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar med vår interaktiva bok i matematik Prima samt gör laborativa övningar och spel som passar till arbetsområdet.

Innehåll

Centralt innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska få lära dig ...

 • träna huvudräkning addition
 • addition med uppställning och växling
 • olika sätt att beskriva en matematisk händelse
 • multiplikation och division med 5 och 10.

Undervisning

Du kommer att lära dig genom att ...

 • laborera
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning. Hur tänker du?
 • arbeta i vår matematikbok
 • göra diagnoser

 

Bedömning

Bedöms efter arbetet vi gör på lektionerna och diagnosen.
Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 2

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Ny nivå
Huvudräkning, addition.
Du förstår och kan räkna huvudräkning med addition.
Multiplikation
Du förstår och kan räkna multiplikation med 5.
Du förstår och kan räkna multiplikation med 10.
Division
Du förstår och kan räkna division med 5.
Du förstår och kan räkna division med 10.
Uppställning och växling
Du förstår och kan räkna addition i tal med uppställning och växling.
Matematiska händelser.
Du förstår och kan beskriva matematiska händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: