Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer,värden och barns inflytande 19-20

Skapad 2019-08-12 11:00 i Månvägens förskola Färgelanda
.
Förskola
Vi har en ny barn- och personalgrupp. Under hösten skolar vi in sex barn och en personal är ny i gruppen. De barn som redan finns i gruppen är också nyss inskolade Vt-19. Därför lägger vi fokus på anknytning, trygghet, få in bra rutiner för omsorgsfullt lärande samt goda relationer i gruppen.

Innehåll

Mål och riktlinjer från styrdokument

-barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

-utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

-varje barn ges förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den...

-främja barnens förmåga att vara delaktiga...

 

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Vi har en ny barn- och personalgrupp. Under hösten skolar vi in sex barn och en personal är ny i gruppen. De barn som redan finns i gruppen är också nyss inskolade. Därför lägger vi fokus på anknytning, trygghet, få in bra rutiner för omsorgsfullt lärande samt goda relationer i gruppen.

Gruppens sammansättning har förändras och vi vill att varje barn ska känna sig trygga i sig själva och i gruppen.

 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

  Utveckling pågår när barnen utifrån sin ålder :

 • Utvecklar sin förmåga att samspela med andra.
 • Utvecklar hänsyn till andra.
 • Lyssnar till andra och väntar på sin tur.
 • Visar glädje och trygghet under sin dagliga vistelse på Solen.
 • Själva väljer lekar, böcker att läsa eller andra aktiviteter.

 

Insatser för att nå målet

 Arbetssätt och metoder:

 • Använda oss av sagopåsar och böcker med värdegrundsanknytning
 • Dramatiserar sagor, sjunger och gör enklare lekar.
 • Stopp (vi lär barnen att säga stopp, jag vill inte att du gör så).
 • Medvetna pedagoger som är goda förebilder och som är närvarande och hjälper barnen med det sociala samspelet och att hantera sina känslor.
 

Litteratur/forskningsanknytning.

 Likabehandlingsplanen.

 ICDP

 Litteratur med värdegrundsanknytning

 Barnkonventionen

Barnens delaktighet genom hela processen

 • Samspel
 • Pedagogerna utgår från barnens intressen i val av material
 • Pedagogisk dokumentation.
 • Observationer

 

Vårdnadshavares delaktighet

 • Föräldraenkäter.
 • Dagliga samtal.
 • Information via unikum och anslagstavla.
 • Utvecklingssamtal, föräldramöte och samrådsgrupp.

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Att personalgruppen är stabil och närvarande. Att vi lyssnar och tar till vara på barnens behov och känslor.

 

Utvärdering

 Pedagogerna genomför lämpliga enkäter samt  barnobservationer.

 Personalen kartlägger barngruppen innan och efter fokusområdet. 

 Sammanställningar av våra reflektioner 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: