Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MYRANS Pedagogisk planering för inskolning och terminstart

Skapad 2019-08-12 11:23 i Ängsbyns förskola Båstad
Detta är en mall för att vi ska få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart för våra barn utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa"
Förskola
Välkomna till myrans läsår 2019/2020. Pedagogisk planering för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart utifrån vår vision ”LUST att LÄRA genom LEK”. Att vara väl förberedd inför inskolning och terminstart skapar trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Innehåll

Inskolning och terminstart på Ängsbyns förskola

Vårt syfte är att ge alla en bra start på den nya terminen. Nya barn och familjer introduceras och det bildas nya konstellationer. Nya kontakter skapas för såväl nya som gamla barn då vi-känslan är viktig. Vi arbetar utifrån våra värdeord trygghet, kreativitet, hälsofrämjande och likvärdig samt Ängsbyns plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att skapa en så trivsam miljö som möjligt för alla på förskolan så krävs en god dialog mellan förskola och hem. Vi erbjuder en inskolning för barn och vårdnadshavare. För att ge vårdnadshavarna inblick och delaktighet i verksamheten erbjuder vi olika forum som möten, samtal, föräldraföreningen och vårdnadshavarenkät. Vi använder vår lärplattform Unikum där all information/dokumentation kring barnet och verksamheten delges.

Avdelningens mål

 • En trygg barngrupp med trygga vårdnadshavare.
 • Att vi har ett bra samarbete med vårdnadshavare och barn.
 • Att alla ska känna sig välkomna och tycka att det är roligt att vara på förskolan.

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 • Att barnen vänder sig till oss vuxna och sina kompisar.
 • Att barnen visar öppenhet och vågar visa sina känslor. En nyfikenhet på verksamheten.
 • En öppen och respektfull kommunikation mellan alla som vistas på förskolan.

Förhållningssätt för att nå målen

 • Vara närvarande både för barn och vårdnadshavare.
 • Vara tydliga med våra rutiner.
 • Vi skapar tillfällen för bra lek och lär situationer samt kommunikation.
 • Jobbar utifrån diskremineringsplanen och är noga med förhållningssätt.
 • Vi pedagoger stöttar varje enskilt barn.

Miljö (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Material och miljö anpassas och ändras efter barnens intresseområden och verksamhetens projektarbete. 
 • Tydlighet och struktur för barnen var materialet finns och återlämnas. 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

 • Observation.
 • Reflektion.
 • Dialog med vårdnadshavarna samt uppföljningssamtal.
 • UNIKUM-Lärlogg. Viktigt att ni deltar aktivt i denna plattform. 

Ansvarig pedagog

Hela Arbetslaget 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: