Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A

Skapad 2019-08-12 12:21 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division.
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 2A. Men matte är mer än bara matteboken. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik. Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också få börja räkna med multiplikation och division.

Innehåll

Här nedan presenteras områden som tas upp i undervisningen:

Taluppfattning och tals användning
Räkneramsan 0-100
Markera tal på tallinjen 0-100
Större än och mindre än,
Positionssystemet med ental och tiotal.
Addition, huvudräkning och uppställning
Subtraktion, huvudräkning och uppställning
Multiplikation med 2, 5 och 10
Samband mellan addition och multiplikation
Division med 2,3,4 och 6.
Tolka textuppgifter och välja räknesätt

Så här kommer vi att arbeta:

Fortsatt arbete med hjälp av plockmaterial, läroböcker, appar, mattesajter, arbetsblad, gruppövningar, räknehändelser, problemlösningsuppgifter, muntliga övningar/samtal samt spel. Vi pratar mycket matematik för att befästa och stärka det matematiska språket.

Hur din lärare ser vad du har lärt dig

I det dagliga arbetet med matematik.

I slutet av varje kapitel görs ett summativt prov. 

Genom att delta i gemensamma diskussioner i skolan.

Skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Skolverkets bedömningsstöd - Ma (skriftlig del) ht åk 2

Skriftlig del

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper ht åk 2.
Högre nivå
Talraden
Jag kan vilket tal som kommer efter inom talområdet 0-20.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-50.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-200.
Tals värde
Jag kan förstå tals värde med olika representationsformer inom talområdet 0-20. Ex med pengar eller centimo.
Jag kan förstå tals värde med olika representationsformer inom talområdet 0-50. Ex med pengar eller centimo.
Jag kan fortsätta talföljder med olika hopp inom talområdet 0-100.
Tallinje
Jag kan markera tal på tallinjen där varje tal motsvaras av ett streck inom talområdet 0-20.
Jag kan markera tal på tallinjen där varje tal motsvaras av ett streck inom talområdet 0-50.
Jag kan markera tal på en tallinje med olika graderingar inom talområdet 0-100.
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-20.
Testas inte på denna nivå.
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-20.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100.
Testas inte på denna nivå.
Beräkna
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse med enkla luck-tal inom addition i talområdet 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition i talområdet 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion i talområdet 0-30.
Problemlösning
Testas inte för denna nivå.
Jag kan lösa textuppgifter med addition inom talområdet 0-100 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i flera steg med addition och subtraktion inom talområdet 0-200 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Problemlösning, division
Testas inte för denna nivå.
Testas inte för denna nivå.
Jag kan lösa textuppgifter i division inom talområdet 0-50 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Metoder för beräkningar
Testas inte för denna nivå.
Testas inte för denna nivå.
Jag kan visa hur jag löser uppgifter i addition och subtraktion inom talområdet 0-200.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: