Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2019-08-12 14:03 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska:
 • få kunskap om islams historia, centrala tankegångar och olika riktningar.
 • kunna redogöra för hur muslimer utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka riter de utför.
 • förstå och se samband mellan hur islam påverkar samhället och hur samhället påverkar islam.
 • söka information om islam och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

Tidsramar:

 • November - januari 2019 samt april - maj 2020 (med reservation för ändringar).

Undervisning:

 • Undervisning sker i grupp genom användning av både digitala och analoga läromedel.

Bedömning:

 • Eleverna visar sina kunskaper och förmågor kring innehållet genom deltagandet i gruppdiskussionerna och gruppövningarna samt genom individuella inlämningar (skriftliga och muntliga). Eleverna kan följa utvecklingen i matrisen nedan.

 

För mer information om innehållet i området läs i Gleerupsportalen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religionskunskap - Islam

Låg
Ganska bra
Bra
Mycket bra
Islams historia
Du har utvecklat vissa kunskaper och viss förståelse kring islams historia, centrala tankegångar och kring islams olika riktningar.
Du har utvecklat en del kunskaper och ganska bra förståelse kring islams historia, centrala tankegångar och kring islams olika riktningar.
Du har utvecklat kunskaper och bra förståelse kring islams historia, centrala tankegångar och kring islams olika riktningar.
Du har utvecklat kunskaper och mycket bra förståelse kring islams historia, centrala tankegångar och kring islams olika riktningar.
Den muslimska tron
Du kan redogöra för hur muslimer utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka ritualer de utför på ett mycket enkelt sätt.
Du kan redogöra för hur muslimer utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka ritualer de utför på ett ganska bra sätt. Du kan betydelse av några centrala begrepp.
Du kan redogöra för hur muslimer utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka ritualer de utför på ett bra sätt. Du kan betydelse av många centrala begrepp.
Du kan redogöra för hur muslimer utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka ritualer de utför på ett mycket bra sätt. Du kan betydelse av många centrala begrepp.
Islam och samhället
Du har utvecklat viss förståelse och kan se några få samband mellan hur islam påverkar samhället och hur samhället påverkar islam.
Du har utvecklat ganska bra förståelse och kan se samband mellan hur islam påverkar samhället och hur samhället påverkar islam.
Du har utvecklat bra förståelse och kan se samband mellan hur islam påverkar samhället och hur samhället påverkar islam.
Du har utvecklat mycket bra förståelse och kan se många samband mellan hur islam påverkar samhället och hur samhället påverkar islam.
Informationssökning
Du har kunnat söka och hitta viss information om islam som du har kunnat bedöma som trovärdig och användbar för att besvara frågor och uppgifter.
Du har kunnat söka och hitta en del information om islam som du har kunnat bedöma som trovärdig och användbar för att besvara frågor och uppgifter.
Du har kunnat söka och hitta ganska mycket information om islam som du har kunnat bedöma som trovärdig och användbar för att besvara frågor och uppgifter.
Du har kunnat söka och hitta mycket information om islam som du har kunnat bedöma som trovärdig och användbar för att besvara frågor och uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: