Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Favoritmatematik 3A kapitel 1

Skapad 2019-08-12 18:01 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
I mattebokens första kapitel repeterar vi kunskaper från åk2. Vi kommer att repetera hur man tänker vid tiotalsövergång i addition och subtraktion. Vi tränar även på att ställa upp uppgifter. Ett nytt moment i kapitelet blir att räkna med uppställning och att växla över nollor.

Innehåll

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning och växling
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • begreppen addition, subtraktion, term, summa och differens.

 

Vad ska bedömas

Du kommer att bedömas utifrån:
 • din förmåga att använda begreppen på ett korrekt sätt
 • om du kan räkna uppgifter i addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • din förmåga att räkna addition och subtraktion med uppställning

Hur ska undervisningen se ut

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi går igenom olika moment. Vi kommer att prata matematik och tillsammans lösa olika uppgifter.

Du kommer att få lösa uppgifter enskilt, i par och i grupp. Du kommer få träna på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.

Vi kommer att arbeta i matteboken samt spela mattespel. 

 

Hur ska eleverna få visa vad de kan

Du kommer att bedömas utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • diagnosen i matteboken
 • provet i häftet "Mitt lärande"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: