Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik kap 1

Skapad 2019-08-12 18:19 i Rävlanda skola Härryda
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 1 "De fyra räknesätten" i Favorit matematik. Denna bok finns också med mer bildstöd och med utrymme att skriva i boken - flera elever blir hjälpta av detta och har denna termin fått denna bok. Kapitlet innehåller en repetition från åk 4 inom många områden i matematik men framför allt de fyra räknesätten och problemlösning. Efter avslutat arbetsområde testar vi hur väl du lärt dig: - huvudräkning och uppställning för de fyra räknesätten - ekvationer och olikheter - prioriteringsregeln - arbetat problemlösande Vi ska också vara uppmärksamma på vårt lärande och arbeta i grupp för att kommunicera matematik.

Innehåll

Matrisen grundar sig på dina resultat som du visat under lektionstid, vid exit tickets samt på provet.

Vi ska också genom hela boken markera de tal där läraren behöver hjälpa till. Dessa uppgifter ska man återkomma till inför prov för att känna sig säker och självständig.

Vi ska genom terminen också arbeta problemlösande i grupp under ett pass i veckan. 

Matriser

Ma
Favorit matematik kap 1 åk 5

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Huvudräkning
Kan räkna huvudräkning med addition av tvåsiffriga tal. (23+37)
Kan räkna huvudräkning med addition och subtraktion av tvåsiffriga tal. (23+37) (80-46)
Kan räkna huvudräkning med addition och subtraktion av tvåsiffriga tal. Kan räkna huvudräkning med multiplikation och division inom ramen för multiplikationstabellen. (23+37) (80-46) (8·9) (56/8)
Kan räkna huvudräkning och använder enkla prioriteringsregler. (100-35/5)
Prioriteringsregeln
Använder inte prioriteringsreglerna utan räknar talen från vänster till höger, vilket ger ett felaktigt svar. 100-7·7+ 16/4=
Använder enkla prioriteringsregler ex beräknar multiplikation och division före addition. 7·7+ 16/4=
Använder enkla prioriteringsregler ex beräknar multiplikation och division före addition. Räknar sedan från vänster till höger med additioner och subtraktioner. 100-7·7+ 16/4= 100-49+4= 51+4=55
Använder prioriteringsregler och beräknar parenteser först och sedan multiplikation och division. Räknar slutligen allt från vänster till höger med additioner och subtraktioner. 100-(4+3)·7+ 16/4
Ekvationer
Kan inte bestämma värden av obekanta tal i enkla likheter. (x-15=5 x=?) (x+4=10 x=?)
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter där den obekanta är en del i en addition, subtraktion eller multiplikation. (23+x=40 x=17) (x-15=5 x=20) (7·x=42 x=6)
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter där den obekanta är en del i en addition, subtraktion, multiplikation och division. (23+x=40 x=17) (x-15=5 x=20) (7·x=42 x=6) (35/x=7 x=5)
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter och kan redovisa sin metod med hjälp av likhetstecknets betydelse. 23+x = 40 23-23+x = 40-23 x = 17
Skriftlig beräkningsmetod addition
Visar inte skriftliga uträkningar för addition utan använder bara huvudräkning.
Använder en skriftlig metod för att addera två tal utan växling. (423+45)
Använder en skriftlig metod för att addera två tal med behov av växling. (175+68)
Använder en skriftlig metod för att addera fler tal med växling. (75+268+3649)
Skriftlig beräkningsmetod subtraktion
Använder inte skriftliga uträkningar för subtraktion utan använder bara huvudräkning. (134-24)
Använder en skriftlig metod för att subtrahera ett tal från ett annat utan behov av att växla. (37-24)
Använder en skriftlig metod för att subtrahera ett tal från ett annat med behov av växling. (456-273)
Använder en skriftlig metod för att subtrahera ett tal från ett annat med behov av växling i flera led. (500-273)
Skriftlig beräkningsmetod multiplikation
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två tal utan behov av att växla men får en orimlig produkt. (5·42) eller Använder inte skriftliga uträkningar för multiplikation utan använder bara huvudräkning.
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två tal utan behov av att växla och får en rimlig produkt. (43·2)
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två tal med behov av växling och får en rimlig produkt. (674·5)
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två flersiffriga tal med behov av växling och får en rimlig produkt. (35·43)
Skriftlig beräkningsmetod division
Använder inte skriftliga uträkningar för division utan använder bara huvudräkning.
Använder kortdivision för att dividera en flersiffrig täljare med en ensiffrig nämnare som går jämnt ut i varje steg och får en rimlig kvot. (96/3)
Använder kortdivision för att dividera en flersiffrig täljare med en ensiffrig nämnare med behov av minnessiffror och får en rimlig kvot. (590/5)
Använder kortdivision för att dividera en flersiffrig täljare med en ensiffrig nämnare med behov av minnessiffror, där kvoten innehåller en nolla och får en rimlig kvot. (Jämför 912/3=34 med 912/3=304)
Problemlösning
Kan inte själv utläsa frågan i en textuppgift. eller Förstår frågan i en enstegs textuppgift och påbörjar en lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och påbörjar en lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och redovisar en rimlig lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och redovisar en rimlig lösning. Redovisar tydligt svar med enhet.
Problemlösning
kommunikation
Visar få eller inga uträkningar men kan (ibland) skriva rätt svar.
Redovisar delar av sin lösning i skrift.
Redovisar alla delar i sin lösning och använder sig av flera uttrycksformer. (allt du räknat ut ska synas på pappret)
Redovisar en tydlig lösning med lämpliga matematiska metoder. Din lösning är strukturerad och lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: