👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter och källkritik

Skapad 2019-08-13 09:58 i Sofiebergsskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med nyheter. Vad är en nyhet, vad är det som gör det till en nyhet och hur går det till när nyheten sprids.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi möts hela tiden av nyheter. Det kan vara på tv, i telefonen, på sociala medier, i tidningen eller kanske på radion. Men vad är en nyhet? Vilka är det som bestämmer att det blir en nyhet och hur ska vi veta att en nyhet är sann? Vi ska i detta tema källkritiskt undersöka nyheter och öka vår förståelse för vad olika nyheter kan handla om.

Innehåll

Vad ska jag kunna?

Du ska kunna:

 • berätta vad som kan vara en nyhet och en källa.
 • berätta vilka källor du kan lita på.
 • berätta skillnaden på fakta och åsikt.
 • söka fram en tidning på internet.
 • tänka kritiskt när du hör/ser/läser något som du tycker verkar osant.
 • berätta hur en nyhetsartikel är uppbyggd.

Hur ska jag lära mig?

Du kommer att:

 • ta del av nyheter från olika medier och sammanfatta nyheternas innehåll.
 • ta del av en tidning digitalt och se hur den kan vara uppbyggd.
 • se på film och diskutera filmens innehåll.
 • vara delaktig i genomgångar.
 • få prova att skriva en nyhet.

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig? 

Du kommer få visa genom att:

 • berätta om vad en nyhet är och några olika källor som finns.
 • muntligt återberätta om en nyhet du har hittat digitalt.
 • förklara skillnaden mellan fakta och åsikt.
 • värdera och samtala om en källa verkar rimlig.
 • beskriva hur en nyhetsartikel är uppbyggd. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Nyheter och källkritik

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Du ska kunna berätta om någon nyhet och med stöd berätta hur den är uppbyggd.
Du ska kunna berätta om någon nyhet och självständigt berätta hur den är uppbyggd.
Du ska enkelt kunna beskriva skillnaden mellan fakta och åsikt.
Du ska kunna värdera och samtala om en källa är sann.
Du ska kunna värdera, samtala och motivera om en källa är sann.