Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer, regler, mänskliga rättigheter åk 2

Skapad 2019-08-13 10:33 i Bruksskolan Flen
Vi arbetar med normer och regler i elevnära miljöer, ex skola och trafik samt livsfrågor som handlar om rätt och orätt samt hur vi beter oss mot varandra.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Hur är jag och hur gör jag för att vara en bra kamrat? Vilka rättigheter och vilka skyldigheter har jag? Vågar jag säga vad jag tycker och vad jag vill göra i skolan?

Innehåll

Det här ska vi arbeta med

 • klassens gemensamma trivsel regler
 • skolans gemensamma trygghetsregler
 • hur man umgås med andra och respekterar allas olikheter
 • dina rättigheter och dina skyldigheter
 • klassråd, elevråd, biblioteksråd, matråd, miljöråd

Hur gör vi?

Vi...

 • kommer överens om gemensamma trivselregler och sätter dem synligt på väggen
 • läser böcker och ser filmer med efterföljande samtal
 • har klassråd
 • deltar i elevråd, biblioteksråd, matråd, miljöråd
 • diskuterar vad arbetsro betyder
 • samtalar om goda egenskaper hos varandra 
 • diskuterar vad begreppen rättighet/skyldighet betyder och innebär 

Bedömning

Bedömning sker successivt under temats gång:

 • Jag deltar aktivt i undervisningen.
 • Jag deltar i diskussionerna kring barns rättigheter genom att framföra egna åsikter.
 • Jag har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Jag visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Jag samtalar om normer och regler i vardagen och ger exempel på varför de kan behövas.
 • Jag beskriver hur klassråd brukar organiseras och genomföras.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

SO
Normer, regler, mänskliga rättigheter åk 2

 • SO   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO   3   Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3   Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3   Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Barnkonventionen
Jag deltar i undervisningen. Med stöd av pedagog försöker jag delta i diskussioner kring barns rättigheter.
Jag deltar aktivt i undervisningen. Jag deltar i diskussionerna kring barns rättigheter genom att framföra egna åsikter.
Jag deltar aktivt i undervisningen. Jag deltar i diskussionerna kring barns rättigheter genom att framföra egna åsikter. Jag lyssnar in mina kamraters åsikter och ger respons på dessa.
Reflektera över mänskliga rättigheter
Med stöd av pedagog visar jag grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Jag visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Jag har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Jag visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Jag har goda kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, Jag visar det genom att ge flera olika exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Demokratiska värden och principer
Med stöd av pedagog samtalar jag om normer och regler i vardagen och ger exempel på varför de kan behövas.
Jag samtalar om normer och regler i vardagen och ger exempel på varför de kan behövas.
Jag samtalar om normer och regler i vardagen och ger flera olika exempel på varför de kan behövas.
Demokratiska arbetssätt och beslutsprocesser
Med stöd av pedagog beskriver jag hur klassråd brukar organiseras och genomföras.
Jag beskriver hur klassråd brukar organiseras och genomföras.
Jag förklara hur möten brukar organiseras och genomföras. Jag förstår vad demokratiska omröstningar innebär. Jag accepterar att besluten kan bli andra än vad jag vill.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: