Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2019-08-13 10:45 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I det här temat kommer vi att arbeta med vatten. Vi kommer att möta vattnet olika former och prata om hur vattnet går från en form till en annan.

Innehåll

Hur?

Vi kommer att lära oss om vattnets olika former och övergångarna mellan dess former genom att experimentera, göra enkla undersökningar, dokumentera, måla bilder och diskutera.

 

www.urskola.se - En serie om vatten i fem delar- "Bara vanligt vatten" https://urplay.se/serie/213063-bara-vanligt-vatten

www.urskola.se - NO- tv Fast, gas, flytande - https://urplay.se/program/215388-no-tv-fast-gas-flytande

Vattenmannen och Speed : H2O - vattnets former- https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U101655-01

Vattnets kretslopp - https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310085087-3 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Tema vatten

Behöver träna mer
Uppnår målet
Vattnets olika former
Jag kan berätta i vilka tre former vatten kan förekomma Fast= is, flytande= vatten och Gas= vattenånga
Vattnets kretslopp
Jag kan beskriva vattnets kretslopp med hjälp av en bild.
Vattnets fasövergångar
Jag kan säga vad övergången kallas mellan vattnets fasta- och flytande form. (smältning)
Vattnets fasövergångar
Jag kan säga vad övergången kallas mellan vattnets flytande form och gas form (kokning/avdustning)
Vattnets fasövergångar
Jag kan säga vad övergången kallas mellan vattnets gasform och dess flytande form. (kondensering)
Vattnets fasövergångar
Jag kan säga vad övergången kallas mellan vattnets flytande form och dess fasta form (stelning)
Enkla undersökningar
Jag kan ställa en hypotes (jag kan gissa vad som kommer att hända i undersökningen)
Enkla undersökningar
Jag kan dokumentera min undersökning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: