👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap ht 2019

Skapad 2019-08-13 11:34 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Ordet geografi betyder "att beskriva jorden". Ett bra hjälpmedel för att beskriva jorden och världen är att använda olika kartor.

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområdet ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • orientera dig på jordklotet
  • använda olika kartor
  • beskriva

 

ARBETSSÄTT

Vi arbetar tillsammans med häftet och du kommer till att börja med att få en inblick kring ämnet geografi och hur man kan arbeta med olika geografiska perspektiv. Därefter fortsätter vi med att titta på kartor och vad man kan ha dem till. Efter ett läst avsnitt arbetar du med uppgifter som tränar det du lärt dig. Vissa övningar genomför vi tillsammans och andra genomför du enskilt. 

 

Kartkunskap
Lära dig olika typer av kartor, satellitbilder och geografiska informationssystem. Förstå hur kartor är uppbyggda och fungerar - hur de används. Följande begrepp är särskilt viktiga: gradnät, positionssystem, breddgrad, längdgrad, topografisk karta, tematisk karta.

Provdatum för denna del bestämmer vi framöver.

Namngeografi
Träna elevernas världsbild kopplad till kartor. Världsdelar, världshav, länder och några bergskedjor. Här kan du träna i Seterra.

Här kommer du att få ett prov där du visar att du kan namnge olika platser på en tom karta.

Jordens klimatzoner 
Skillnaden mellan väder och klimat. De fyra klimatzonerna. Kunna resonera om hur livet för människor i klimatzonerna ser ut. Träna på att samla fakta och öva på att använda geografiska verktyg.

Vi tränar tillsammans på att samla in fakta (göra någon form av fältstudie), och att resonera med hjälp av geografiska verktyg - GIS.

 

PROV

Kartkunskap - visa att du kan läsa av olika kartor, kan väderstrecken samt jordens gradnät

Namngeografi - sätta ut positioner på en tom karta 

Jordens klimatzoner - tillsammans tränar vi på att resonera

 

KUNSKAPSKRAV

Se matris.

Uppgifter

  • Klimatzoner och sårbara platser - inlämnings uppgift

  • Bildanalys

Matriser

Ge
Kartkunskap 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
På väg i utveckling mot högstakunskapskrav
Begrepp
Du använder något begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder flera begrepp i rätt sammanhang och visar att du förstår dess innebörd.
Du använder begrepp nyanserat och i korrekt sammanhang som visar på en mycket god förståelse av begreppen.
Beskriva och resonera
Du visar att du till viss del kan beskriva en sårbar plats, samt redogöra för i vilken klimatzon den ligger. Du visar godtagbara kunskaper.
Du visar att du på ett utvecklat sätt kan beskriva en sårbar plats, samt redogöra för i vilken klimatzon den ligger. Du visar mer än godtagbara kunskaper.
Du visar att du på ett välutvecklat och tydligt sätt kan beskriva en sårbar plats, samt utvecklat redogöra för i vilken klimatzon den ligger. Du visar mycket godtagbara kunskaper.
Namngeografi
Du visar grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen.
Du visar goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med relativt god säkerhet beskriva lägen.
Du visar mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med säkerhet beskriva lägen.