Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BI djur & växter år 4

Skapad 2019-08-13 12:27 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Växter och djur. Hur man artbestämmer och indelar. Olika arter, släktskap, evolution.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Livets utveckling. Växter och djur. Hur de kan delas in och artbestämmas. Undersökningar utomhus.

Innehåll

 

Konkreta mål:

Du ska kunna planera för, plocka ett par växter och artbestämma dem.
Du ska kunna planera för, fånga ett småkryp och artbestämma det.
I undersökningarna ska du använda utrustningen på rätt sätt.
Du ska kunna använda och förklara några av de nya orden som du får lära dig.
Du ska montera dina växter och skriva en faktatext om ett småkryp för att sedan upptäcka skillnader och likheter mellan dina saker och dina kompisars.
Du ska kunna berätta om hur du kan göra dina arbeten ännu lite bättre nästa gång.
Du ska veta vad fotosyntes är och kunna namnen på lite olika växter och djur och varför de ser ut som de gör.

 

Undervisningen:

Vi läser, pratar, ritar, skriver om livets utveckling och olika begrepp vi stöter på.
Vi lär oss hur man skriver frågor som kan undersökas och hur man kan göra planeringar för undersökningar.
Vi testar att använda den utrustningen vi behöver.
Vi jobbar med förebildstexter.
Vi använder venndiagram och annat för att kunna hitta likheter och skillnader.
Vi pluggar in några växter och djur och diskuterar varför de ser ut som de gör.

Bedömningssituationer:

Muntliga eller skriftliga planeringarna, förmågan att formulera dessa.
Insamlandet av växterna och artbestämningen av dessa.
Hur småkrypen fångas in och hur undersökningen av dessa genomförs.
Diskussionerna och skrivandet om likheter, skillnader och förbättringar.
Diskussionerna och skrivandet om livets utveckling och anpassningar till livsmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: