Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning matematik åk4

Skapad 2019-08-13 12:34 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Målet är att du ska kunna formulera och lösa matematiska problem och kunna resonera om olika metoder.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med olika sorters matematiska problem.

Genomförande

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att delta i gruppdiskussioner samt genom att lämna in lösningar som du har gjort och genom att skapa egna matematiska problem.

Elevinflytande

Du kommer att få vara med och bestämma till viss del hur och när du redovisar dina kunskaper.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Du kan ibland lösa enkla problem genom att välja ett sätt som kan leda till en lösning. Du kan beskriva vad du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir oftast rätt. Du kan beskriva vad och hur du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir rätt. Du kan förklara vad och hur du gör och tala om varför du valt att göra så.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
Du redovisar kortfattat om val av metod och försöker avgöra om resultatet är rimligt. Du följer med i samtal och försöker ge förslag till annat sätt att lösa problemet.
Du redovisar dina tankar om val av metod och försöker förklara varför resultatet är rimligt. Du är ofta aktiv vid samtal och ger förslag till annat sätt att lösa problemet.
Du redovisar tydligt dina tankar om val av metoder och kan förklara varför resultatet är rimligt. Du är aktiv vid samtal och kan ge förslag till andra sätt att lösa uppgiften så att gruppen når nya kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: