Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2019-08-13 13:08 i Slöingeskolan Falkenberg
Världsdelen Europa utifrån ett natur- och kulturgeografiskt perspektiv.
Grundskola 6 Geografi
Världsdelen Europa både som den en gång skapades och så som människan har format den.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad?

Arbetet kommer att handla om länderna i Europas; natur, jord-och skogsbruk, naturtillgångar, befolkning, städer, landsbygd samt Europas karta. Dina kunskaper om dessa delar kommer att ligga till grund vid bedömningen av dina kunskaper och förmågor i ämnet.

Hur?

Du skriver ett prov på Europas karta samt ett prov på geografiska begrepp som berör Europa, som bedöms utifrån kunskapskraven.

Grupparbete där ni jobbar med de olika delarna av Europa.

Enskilt arbete med ett europeiskt land, som bedöms utifrån kunskapskraven.

Ditt muntliga och skriftliga engagemang under lektionerna är också en viktig del i den samlade bedömningen av arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar som bygger på den fakta som finns i arbetshäftena.

Övningsblad, som finns i arbetshäftet, där du fördjupar dig inom natur, befolkning osv.

Kartkunskap

Enskild fördjupning om ett europeiskt land.

Film

Studi.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: