Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-08-13 13:16 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Vilka träd känner du till? Vad är det för likheter och skillnader mellan lövträd och barrträd? Hur får träden mat så de kan växa? Hur pumpas vattnet "upp" i träden? Varför fäller träden sina löv? Varför fäller inte granen sina barr på hösten? Hur bryts löven ner? Hur sprids fröna?

Innehåll

Innehåll

För att kunna svara på dessa frågor ska du få träna på att förklara med hjälp av begrepp och sambandsord.

Du kommer också få genomföra fältstudier och dokumentera med texter och bilder. Du kommer även få använda skogen till rekreation och fundera på vilket ansvar vi har när vi rör oss fritt i naturen. 

 

Begrepp

barrskog, blandskog, lövskog, avverkning, naturreservat, allemansrätt, nedbrytning, näringskedja, avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, kompost

 

Förmågor som du ska utveckla:

Att beskriva...

Att förklara...

Att resonera...

Att undersöka....

Att dokumentera...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: