Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa skönlitteratur; En ö i havet

Skapad 2019-08-13 13:24 i Rönnängs skola Tjörn
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under arbetsområdet kommer vi att läsa och bearbeta en skönlitterär bok, En ö i havet av Annika Thor.

Innehåll

Syfte

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer gemensamt att läsa, diskutera och skriva om det som händer i boken "En ö i havet".

Det blir samtal och diskussioner i mindre grupper och i helklass samt olika former av skriftliga uppgifter - bl a personporträtt, miljöbeskrivningar och egna tolkningar av ett händelseförlopp.

Ordförståelse och tolkning av texten blir återkommande uppgifter.

Uppgifter

 • Vecka 47 En ö i havet

 • Vecka 46 En ö i havet

 • Läslovet!

 • Vecka 43

 • En ö i havet kapitel 21 - 23 vecka 43

 • En ö i havet vecka 42

 • En ö i havet vecka 41

 • En ö i havet vecka 41 kapitel 13 - 15

 • Vecka 40

 • En ö i havet vecka 39

 • En ö i havet vecka 38

 • Måndag vecka 36 En ö i havet kapitel 3

 • En ö i havet v. 35

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 4-6; Att läsa skönlitteratur

F
E
C
A
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar
Du läser med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Att sammanfatta och kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar och kommentarer med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommenterarer med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar och kommentarer med god koppling till sammanhanget.
Att utifrån egna erfarenheter, tolka och resonera om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva din läsupplevelse
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du beskriver på ett enkelt sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett utvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett välutvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
SKRIVA
Att skriva olika slags texter
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation.
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
TALA
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
Du hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa frågor.
Du håller igång samtalet relativt väl genom att ställa följdfrågor och komma med egna reflektioner.
Du upprätthåller samtalet väl genom jämförelser av åsikter och reflektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: