Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige

Skapad 2019-08-13 13:32 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola F – 9 Svenska
Vem är pojken? Och vad ser han från gåsryggen? Detta och mycket mer kommer du att lära dig i arbetsområdet Sverige, ett samarbete mellan SO, NO, Sv, Ma och bild.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Sverige som ett övergripande tema i flera ämnen.

I ämnet svenska kommer vi att lära oss om hur vi skriver och läser olika typer av texter.

Vi kommer att undersöka olika svenska författare samt diskutera hur det kommer sig att vi har olika dialekter i Sverige. 

I ämnet svenska kommer vi att lära oss:

Hur vi skriver olika texter, fokus på faktatexter.

Om olika svenska författare och deras verk. 

Om svenska dialekter samt att kunna ge exempel på olika dialekter samt varför vi har olika dialekter i Sverige. 

Kunna göra enklare muntlig redovisning kring ett ämne. 

Arbetsområde och arbetssätt:


Arbetet ingår i arbetet om Sverige. Andra ämnen som kommer att involveras är So, Ma, No, Bild.

Vi kommer att arbeta ämnesövergripande samt jobba med sambedömning över ämnesgränserna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Matris Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Eleven kan läsa med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Söka och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. .
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet
Muntlig presentation
Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språkliga variationer
Eleven kan ge exempel på språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader
Eleven kan ge exempel på språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader
Eleven kan ge exempel på språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: