Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård- och omsorgsarbete 2; lagar och författningar

Skapad 2019-08-13 13:38 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Vård och omsorg
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet samt om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden.

Innehåll

Vad: Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter. Vad innebär de tvångslagar som finns i Sverige.

 

Varför: För att förstå ev inskränkningar som lagarna kan leda till för patientens del. För att kunna erbjuda dina patienter god och säker vård.

 

Hur: Lärarledda genomgångar. Eget arbete. 

 

Bedömning: Aktivt deltagande i diskussioner både i grupp och helklass. Godkänd på examinationsuppgift.

Uppgifter

 • Arbetsuppgift lagar och författningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
  Vår  -
 • Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
  Vår  -
 • Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.
  Vår  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
  Vår  A
 • Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
  Vår  C
 • Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
  Vår  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: