Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 4: Talen 9 och 10, addition och subtraktion inom talområdet 0-10

Skapad 2019-08-13 13:50 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Under detta arbetsområden kommer vi att bekanta oss ytterligare med talet 9 och 10. Vi fortsätter att öva addition och subtraktion samt gör kopplingar mellan de två räknesätten. Vi kommer lära oss hur man dubblerar och halverar olika tal. Vi kommer också att arbeta med begreppen term, summa och differens.

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

Laborativt/praktiskt

med stenciler

Matematikboken 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Talen 9 och 10, addition och subtraktion inom talområdet 0-10

Behöver träna mer
Uppnår målet
Begrepp
Du använder dig av begreppen term, summa och differens när du beskriver additions- och subtraktionsuppgifter.
Siffror
Du kan skriva siffrorna 0-9.
Addition
Du kan lösa additionsuppgifter inom talområdet 0-10 med hjälp av visuellt stöd
Subtraktion
Du kan lösa subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-10 med hjälp av visuellt stöd
Dubbelt
Du kan dubblera tal inom talområdet 0-5
Hälften
Du kan halvera tal inom talområdet 0-10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: