Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tider ht. 19

Skapad 2019-08-13 13:59 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Engelska Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Matematik SO (år 1-3) Bild
Kan bokstäver låta? Är fem elever fler än fyra lärare? Kan grisar flyga? Från vilket håll skriver man? Hur är man en snäll kompis? Vilken månad firar man jul? Vad händer med de gröna löven? Hur går man över vägen? Vad kommer efter K? Var står man när man står bakom någon? Hur lång tid tar det att räkna till 20?

Innehåll

Utgångspunkt

Vilka intressen/ erfarenheter/ föreställningar har eleverna inom detta ämnesområde?

Vad visar utvärderingen från din tidigare undervisning?

 

Konkretisering av målen:

 

 bild:             

 • Att du ska kunna om några grundfärger.
 • Att du kan framställa bilder med hjälp några tekniker vi prövat.
 • Att du deltagit i att skapa en bild med digital teknik.

 engelska:

 • Att du kan namnge några färger på engelska
 • Att du kan säga frasen "My name is..." och veta vad den betyder.

  Matematik:

 • Att du kan räkneramsan till 50.
 • Att du kan talraden upp till 20, tex. börja på 9 och fortsätta, kunna före och efter. 
 • Att du kan räkna ner från 10.
 • Att du kan hälften och dubbelt, fler och färre än.
 • Att du kan namnge talen 0-10.
 • Att kan likhetstecknets betydelse
 • Att du kan koppla antal till siffra.
 • Att du kan följa enkla mönster.

NO:

 • Att du kan namnge några däggdjur.
 • Att du kan kategorisera bondgårdsdjur, djur i skogen och husdjur.
 • Att du kan namnge några stannfåglar.
 • Att du kan berätta om något som händer på hösten och vintern i naturen.
 • Att du har kännedom om vattnets tre former: fast, flytande, gas.

 SO:

 • Att du kan samtala om regler i vardagen och varför vi behöver dessa.
 • Att du har kännedom om några mänskliga rättigheter, samt barns rättigheter och vad de kan innebära i skolan och hemma. T.ex. att alla barn har rätt till skolgång eller att inget barn får bli slaget.
 • Att du kan ge exempel på en högtid, symbol och någon plats för religionsutövning i närområdet. 
 • Att du kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Att du kan en del trafikregler
 • Att du vet hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Att du kan diskutera miljöfrågor, tex, frågor om trafik, energi och matvanor.

 Svenska/SVA:

 • Att du kan skriva ditt namn.
 • Att du kan ljud och namn på de bokstäver vi har gått igenom.
 • Att du kan forma genomgångna bokstäver, både gemener och versaler.
 • Att du kan ljuda ihop och skriva enkla ord så som SOL, ROS, MOS.
 • Att du kan återberätta en händelse så att andra förstår.
 • Att du kan återberätta en händelse så andra förstår i huvudsak. (sva)
 • Att du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
 • Att du kan förstå vad en text handlar om när någon läser för mig.
 • Att du har skrivriktningen klar för dig.
 • Att du prövar att skriva för att kommunicera.

Genomförande

 

 • Måla, rita och skapa i olika material
 • Färglära
 • Sjunga, tala och skriva på svenska och engelska
 • Se på film
 • Baka
 • Spela spel
 • Färdighetsträna i olika ämnen
 • Läsa
 • Skriva
 • Dramatiserar
 • Leker mattelekar och språklekar
 • Upplevelsebaserad lärandemiljö
 • Diskutera
 • Ta ställning
 • Fotografera
 • Observera
 • Teckna
 • Vi lär in ute
 • Vi använder oss av IKT-verktyg.
 • Vi låter eleverna vara delaktiga genomförande och planering.

 

 

Tilldela
Kopiera Redigera Pensionera
 
                        

                                   

 

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation och bedömning sker genom självskattning, tummen upp, kamratbedömning, olika typer av kartläggning, muntlig och skriftlig framställning samt deltagande i samtal och diskussioner. Eleverna ska kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp på ett korrekt sätt muntligt och skriftligt. Bedömningen är en pågående process mellan lärare, elever och kollegor i det dagliga arbetet.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: