👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk. 9

Skapad 2019-08-13 14:24 i Forssaklackskolan Borlänge
Geometri åk 7
Grundskola 9 Matematik
Matematik är vetenskapen där man inte vet vad man pratar om, inte ens om det man säger är sant. -Bertrand Russel

Innehåll

Geometri

Innehåll

 • Symmetri
 • Likformighet
 • Skala
 • Areaskala och volymskala
 • Likformiga trianglar och topptriangelsatsen
 • Pythagoras sats

 

Under denna period kommer du dessutom att få delmål (oftast veckovis) kopplade till ovanstående (dvs. innehållet i läroboken). På så vis har du möjlighet att träna och repetera på arbetspass, studiepass och hemma. 

 

Tips på hur du lär dig! 

 • träna på att beskriv användningsområdet och motivera varför du behöver lära dig det centrala innehållet
 • aktivt lyssna på genomgångar i grupp och individuellt
 • ta ansvar för enskilt arbete
 • delta i gruppdiskussioner där du tillhör en mindre grupp
 • utvärdera dina kunskaper, t.ex. diagnos, prov enskilt eller i grupp. Vad kan jag? Vad behöver jag bli säkrare på? Hur ska det gå till?  
 • redovisa uppgifter muntligt och argumentera för varför din lösning är fungerande/effektiv. 

 

Centrala begrepp
Symmetri, spegelsymmetri, rotationsordning, rotationssymmetri, likformighet, kongruens, längdskala, areaskala, volymskala, topptriangel, hypotenusa, katet, Pythagoras sats.

 

9 - Geometri - Skala - YouTube

9 - Tal - Pythagoras sats - YouTube

9 - Geometri - Likformighet - YouTube

8 - Geometri - Symmetri - YouTube

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metod
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du använder grundläggande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder relativt väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området på ett effektivt sätt.
Problem
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.