Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och Andra världskriget (2019)

Skapad 2019-08-13 14:26 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 9 Historia
Andra världskriget var ett världsomspännande krig som var långt mer våldsamt och förödande än tidigare krig. Dessutom utfördes ett av de värsta brotten mot mänskligheten under denna period, Förintelsen. Konsekvenserna av kriget och folkmorden har haft en stor inverkan på hur våra samhällen fungerar idag.

Innehåll

   Konkretiserade mål

 • Att känna till orsakerna till andra världskriget och kunna resonera kring detta.
 • Att kunna redogöra för viktiga händelser under tidsepoken 1920-1945.
 • Att känna till viktiga begrepp och personer från denna period.
 • Att känna till följderna av andra världskriget och kunna resonera kring detta.
 • Att du kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Att kunna tolka och resonera kring propaganda.
 • Att kunna resonera om Sveriges roll under andra världskriget.
 • Att få kunskap om Förintelsen och Gulag och kunna redogöra kring detta.

 

 Undervisningens innehåll

 Vi kommer att arbeta på följande sätt med detta arbetsområde:

 • Genomgångar av viktiga skeenden, begrepp och personer under världskriget
 • Genomgångar av viktig bakgrundsinformation för att öka förståelsen för krigens uppkomst.
 • Diskussioner om hur krigen förändrade människors livsvillkor, samt hur krigen påverkar ännu idag
 • Filmer om världskrigen.
 • Att göra en tidslinje om mellankrigstiden.

 

Om ni vill läsa i böcker så har vi två olika böcker ni kan använda. Har ni Historia Sol 3000 så kan ni läsa s498-517. Har ni Utkik Historia så kan ni läsa s 215-249. Vi rekommenderar också att ni använder studi.se när ni skall läsa på inför provet som kommer att avsluta arbetsområdet.

 

Uppgifter

 • Andra världskriget powerpoint

 • Andra världskriget

 • Powerpoint Andra världskriget

 • Sverige under Andra världskriget

 • Sverige under Andra världskriget

 • Sverige under Andra världskriget

 • Instuderingsfrågor inför prov 25 september

 • Instuderingsfrågor inför prov 25 september

 • Instuderingsfrågor inför prov

 • Begrepp

 • Begrepp

 • Begrepp

 • Begrepp kopplade till Mellankrigstiden

 • Begrepp Mellankrigstiden

 • So

 • Förväntningar so

Matriser

Hi
Historia

Ännu ej tillräckliga kunskaper
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper om olika tidsperioder
Hur väl du kan redogöra om viktiga händelser och personer under tidsperioden.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Hur väl du redogör för orsaker och följder av Andra världskriget. Samt att kunna resonera kring människors villkor och värderingar.
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Förintelse och folkmord
Vad låg bakom Föintelsen? Vad hände och vad fick den för följder?
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen och andra folkmord.
Historiska begrepp
Hur väl du förstår och använder dig av olika historiska begrepp? Samt hur historia kan användas.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: